הצעת חוק תרגום לשפת הסימנים

הצעת חוק הקלות לחרש (תיקון - הגדלת מספר השידורים המלווים בכתוביות ובתרגום לשפת סימנים), התשס”ב-2001 קהילת החרשים וכבדי השמיעה בישראל מונה למעלה מ-500 אלף איש. דווקא כיום, כאשר המצב הביטחוני כה קשה, קהילה זו נותרת מבודדת וחסרת ביטחון, עקב מיעוט שידורי הטלוויזיה בכלל ושידורי החדשות בפרט, המלווים בכתוביות או בשפת סימנים. הצעת חוק זו באה להבטיח כי כל תוכניות החדשות, לרבות מבזקי חדשות מיוחדים, ילוו בכתוביות, דבר שיאפשר לקהילת החרשים וכבדי השמיעה להתעדכן בנעשה, גם בעת חירום. כמו כן, תבטיח הצעת החוק כי כל שידורי הטלוויזיה שאינם משודרים בשידור חי, ילוו בכתוביות; זאת, בשונה מהחוק הנוהג כיום, הקובע כי רק רבע מתוכניות אלה ילוו בכתוביות. עוד קובעת הצעת החוק, כי כל תוכניות הטלוויזיה לגיל הרך - אוכלוסייה שאין באפשרותה ליהנות מכתוביות - ילוו בתרגום לשפת הסימנים. שורת התיקונים המוצעים תקל במצבם של לקויי השמיעה בישראל, ותסייע בידיהם להשתלב בחברה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בטבת התשס"ב-24.12.2001 תיקון סעיף 1 1. בחוק הקלות לחרש, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1: (1) בפסקה 1, במקומה יבוא: "(1) כל שידורי הטלוויזיה שאינם משודרים בשידור חי, יהיו מלוות כתוביות בעברית - בשידורים בעברית, ובכתוביות בערבית - בשידורים בערבית;" (2) בפסקה 2, במקומה יבוא: "(2) כל תוכניות החדשות, לרבות אלה המשודרות בשידור חי, וכן מבזקי חדשות מיוחדים, ילוו בכתוביות בעברית - בשידורים בעברית, וכתוביות בערבית - בשידורים בערבית;" (3) אחרי פסקה 2, יבוא: "(3) מספר תוכניות חדשות שבועיות שלא יפחת משלוש, ובניהן לפחות אחת מהדורת חדשות מרכזית ילוו בתרגום לשפת הסימנים; (4) כל שידורי הטלוויזיה לגיל הרך ילוו בתרגום לשפת הסימנים.". הצעות חוקתרגום