הצעת חוק יום ההזדהות היהודית הבינלאומית

הצעת חוק יום ההזדהות היהודית הבינלאומית, התשס”א-2001 אחדותו של העם היהודי הוא למעשה המטרה ההיסטורית הגדולה ביותר העומדת בבסיס התקומה של מדינת ישראל. לאחר אלפיים שנות גלות, לאחר השואה ושאר תלאות העם היהודי, ההזדהות של היהודים כעם ואומה היא יותר מחיונית. לאור המצב הביטחוני הקשה בישראל ומגמת העלייה המתמדת באירועי האנטישמיות המתרחשים בעולם, הקשר בין יהודי התפוצות ליהודי ישראל הוא בעל חשיבות מדרגה ראשונה. לשם כך, מוצע להכריז על יום ההזדהות היהודית הבינלאומית, אשר יתמקד באחדות העם היהודי, תרומתו, חזונו וגבורתו ההיסטוריים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באב התשס"א - 23.7.2001 י' בחשוון יהיה יום הזדהות היהודית הבינלאומית; יום זה יצוין מדי שנה כחג של יהדות המדינה והתפוצות. שר החינוך רשאי להורות על קיום פעילויות חינוכיות שייוחדו ליום ההזדהות היהודית הבינלאומית. ראש הממשלה רשאי להורות על קיום עצרת מרכזית לפתיחת ארועי יום ההזדהות היהודית הבינלאומית. ראש הממשלה יקבע בתקנות את אופן עבודת המשק ביום זה, לרבות סוגי עבודות ושירותים שיש לקיימם ביום ההזדהות היהודית הבינלאומית. ראש הממשלה רשאי לקבוע סמלים ליום ההזדהות היהודית הבינלאומית ולהסדיר את השימוש בהם. הצעות חוקיהדות