הצעת חוק ייצוג הולם לנשים בבחירות

הצעת חוק הבחירות לכנסת ולממשלה (תיקון - ייצוג הולם לשני המינים), התשס"א-2001 מוצע לשריין 30% מהמקומות בכל רשימה לכנסת לנשים. כיום לא קיים ייצוג הולם לשני המינים בכנסת, ואוכלוסיית הנשים מקופחת בייצוגה, הצעת חוק זו באה לתקן את המצב הקיים על מנת שאף מין לא יקופח. מדינות אירופה הולכות בכוון זה ובאחרונה עבר בצרפת חוק הקובע כי מחצית מחברי הפרלמנט הצרפתי יהיו נשים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' באדר התשס"א - 5.3.2001 תיקון סעיף 57 1. בחוק הבחירות לכנסת ולממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 בסעיף 57, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) ברשימת מועמדים יהיה ייצוג לשני המינים בכל חמישיית מועמדים, ולפחות שלושה מכל מין בכל עשיריית מועמדים." הצעות חוקייצוגבחירות