הצעת חוק ירושה של ילד מאומץ

הצעת חוק הירושה (תיקון - ירושה מכוח אימוץ), התשס”ב-2001 חוק הירושה קובע שמאומץ יוכל לרשת רק את הוריו המאמצים ולא את קרובי הוריו המאמצים וכן לא נקבע בחוק שהורים מאמצים וקרוביהם יוכלו לרשת אותו. בתיקון זה מוצע שמאומץ יירש את קרובי הוריו המאמצים וגם הוריו המאמצים וקרוביהם יוכלו לרשת אותו. כמובן שאם קרובי המאמץ אינם מעונינים שהילד המאומץ ירש אותם הם יכולים לשנות את הדין על-ידי צוואה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בטבת התשס"ב - 17.12.2001 תיקון סעיף 16 1. בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, בסעיף 16 - (א) במקום סעיף קטן (א) יבוא: "(א) מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו ואת קרובי מאמצו, וכן יורשים את המאמץ ואת קרובי המאמץ צאצאי המאומץ." (ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, וכן יורשים את המאומץ קרובי המאמץ." (ג) סעיף קטן (ג) - בטל. הצעות חוקקטיניםירושהאימוץ