מעצר עד תום ההליכים בעבירות הונאה בכרטיס חיוב

הבקשה והאישומים המיוחסים למשיבים 1. לפניי בקשה למעצרם של המשיבים עד תום ההליכים המשפטיים. 2. על פי כתב האישום המתוקן, מיוחסים למשיבים (להלן: "שחר" ו"גולן") 20 אישומים בעבירות של קשירת קשר לפשע, הונאה בכרטיס חיוב, זיוף, קבלת דבר במרמה, ניסיון לקבלת דבר במרמה, נסיון התחזות לאחר, גניבת כרטיס חיוב, החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב, המסתייע ברכב לביצוע פשע. א. על פי האישום הראשון, מיוחסת למשיבים עבירה של קשירת קשר לפשע, לפי סעיף 499 (א) (1) לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"). ב. על פי האישום השני, מיוחסות לשחר 18 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986 (להלן: "חוק כרטיסי חיוב"), עבירה של זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, 18 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. ג. על פי האישום השלישי, מיוחסות לשחר 4 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, עבירה של זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, 4 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיסי חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. ד. על פי האישום הרביעי, מיוחסת לשחר עבירה של זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, 5 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיסי חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. מיוחסת לגולן עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 5 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב ו- 5 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין. ה. על פי האישום החמישי, – מיוחסות לשחר 4 עבירות של הונאה בכרטיסי חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, עבירה של זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, 3 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין, עבירה של גניבת כרטיסי חיוב - לפי סעיף 16 לחוק העונשין ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיסי חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. ו. על פי האישום השישי, מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיסי חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 4 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, 3 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין ועבירה של ניסיון לקבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 415+25. מיוחסת לגולן עבירה של זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, 3 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - עבירות לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין, עבירה של גניבת כרטיסי חיוב - עבירה לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיסי חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. ז. על פי האישום השביעי, מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 2 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב ו- 2 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין. מיוחסת לגולן עבירה של זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, 2 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין, עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק העונשין ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. ח. על פי האישום השמיני, מיוחסת לשחר עבירה של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, עבירה של זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, עבירה של ניסיון להתחזות לאחר - לפי סעיף 25+441 לחוק העונשין, עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. ט. על פי האישום התשיעי, מיוחסת לגולן עבירה של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, 2 עבירות זיוף - לפי סעיף 418 לחוק העונשין, עבירה של ניסיון להתחזות לאחר - לפי סעיף 25+441 לחוק העונשין, 2 עבירות של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של החזקת ציוד לזיוף כרטיס חיוב - לפי סעיף 18 לחוק כרטיסי חיוב. י. על פי האישום העשירי, מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 4 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב ו- 4 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין. יא. על פי האישום האחד עשר, מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 4 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, 3 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין ועבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 25+415 לחוק העונשין. יב. על פי האישום השניים עשר, מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 5 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, 2 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין ו- 5 עבירות של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. יג. על פי האישום השלושה עשר, מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 5 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, 4 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין ועבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. יד. על פי האישום הארבעה עשר, מתייחס למשיב 1 – מיוחסות לו עבירות של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 7 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, 5 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין ועבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. ט"ו. על פי האישום החמישה עשר, מיוחסות לגולן עבירות של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 2 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. ט"ז. על פי האישום השישה עשר- מיוחסות לשחר עבירות של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 2 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב ועבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. י"ז. על פי האישום השבעה עשר,- מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 6 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, 5 עבירות של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין ועבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. י"ח. על פי האישום השמונה עשר, מיוחסת לגולן עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, עבירה של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב ועביה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. י"ט. על פי האישום התשעה עשר, מיוחסת לשחר עבירה של גניבת כרטיס חיוב - לפי סעיף 16 (א) לחוק כרטיסי חיוב, 2 עבירות של הונאה בכרטיס חיוב - לפי סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב, עבירה של קבלת דבר במרמה - לפי סעיף 415 לחוק העונשין ועבירה של ניסיון קבלת דבר במרמה - לפי סעיפים 25+415 לחוק העונשין. כ. על פי האישום העשרים, מיוחסת למשיבים עבירה של המסתייע ברכב לביצוע פשע - לפי סעיף 43 לפקדות התעבורה. 3. ביתר פירוט אך בקליפת האגוז, יצוין כי מדובר במשיבים אשר עבדו כמתדלקים בתחנות דלק שונות וקשרו קשר בצוותא חדא לביצוע גניבה של כרטיסי חיוב, זיוף והונאה. במסגרת תפקידם קיבלו המשיבים מידי לקוחות כרטיסי חיוב לצורך ביצוע תשלום עבור תדלוק של כלי הרכב. המשיבים העתיקו באמצעות מכשירי העתקה שקיבלו מאדם המכונה צ'יקו את הנתונים שבפס המגנטי שבכרטיסי החיוב למטרת צריבה של הנתונים המועתקים על כרטיסי חיוב אחרים. כן הם הצטיידו בכלי רכב למטרת נסיעה לבתי העסק וביצעו עסקאות אשראי בהיקף נרחב בבתי עסק שונים ברחבי הארץ באמצעות הכרטיסים המזויפים. טענות הצדדים: 4. טענות הצדדים פורטו בהרחבה בפרוטוקול הדיון מיום 29.12.11. לטענת ב"כ המבקשת קמה עילה למעצרם של המשיבים עד תום ההליכים בשל חומרת העבירות המיוחסות למשיבים , שכן מדובר בעבירות הונאה בהיקפים עצומים ואשר בוצעו בשיטתיות על ידי המשיבים. לטענת ב"כ המבקשת המדובר בעבירות הונאה אותן ניתן לבצע מכל מקום ולפיכך לא ניתן לאיין את רמת המסוכנות הגבוהה הנשקפת מהמשיבים בחלופת מעצר. לטענת ב"כ המבקשת ישנן ראיות לכאורה כנגד המשיבים להוכחת האישומים המיוחסים להם. לדבריה, האישומים מסתמכים על הודאות המשיבים,מהם עולה בבירור הקשר ביניהם, שיטת ביצוע העתקה בתחנות הדלק וזיוף כרטיסי האשראי. ב"כ המבקשת טענה כי המשיב 1 הסביר בחקירתו כי בעת שעבד כמתדלק בתחנת הדלק סונול מיקה בצומת בילו, העביר את כרטיסי החיוב שנמסרו לו על ידי הלקוחות במכשיר אשר היה ברשותו ואשר היה קורא את הנתונים של הפס המגנטי של כרטיסי האשראי. באופן זה נתוני כרטיסי האשראי היו ניתנים לצריבה בכרטיסים אחרים ובכך בוצע הזיוף. המשיב 1 אף הזכיר בחקירתו אדם שכינויו צ'יקו, אליו הביא המשיב 1 את הפרטים המזויפים והוא אשר ביצע את הזיוף. המשיב 1 דיבר על הרכישות הרבות שביצע כשעימו נמצא המשיב 2 וכן על נסיעות משותפות עם המשיב 2 לבתי העסק בהם בוצעו הרכישות, על כלי הרכב בהם הסתייעו ובבתי העסק בהם ביקרו. בנוסף, טענה ב"כ המבקשת כי המשיב 1 אף זיהה עצמו בסרטונים שהוצגו לו. לעניין המשיב 2 ,טענה ב"כ המבקשת כי המשיב 2 מסר שעבד באותה השיטה, לפיה בעת שעבד כמתדלק בתחנת הדלק סונול ברחוב דרך הים 3 ברחובות, העתיק את כרטיסי האשראי של הלקוחות באותו המכשיר. אף משיב זה הזכיר אדם בשם צי'קו אליו הגיע עם המשיב 1. כמו כן, הסביר המשיב 2 את טיב הרכישות שהיה מבצע ובהתאמה דיבר על הקניות שביצע יחד עם המשיב 1 בכרטיסי האשראי המזויפים וכלי הרכב אליהם הועמסה הסחורה. עוד טוענת ב"כ המבקשת, כי בין היתר ישנן ראיות לכאורה נוספות כנגד המשיבים להוכחת האישומים: הסרטונים המצויים בתיק ובהם נצפים המשיבים, הודעותיו של איש הביטחון מחברת ויזה כאל, מר גלעד סיני, הודעתו של איש הביטחון מחברת ישראכרט, מר נרקיס סיטבון, דוחות צפייה ומסדרי זיהוי וכן העובדה כי בעת תפיסתם של המשיבים ביום המעצר כל אחד מהמשיבים נשא בתעודת זהות מזויפת ובכרטיס אשראי מזויף. 5. ב"כ המשיב 1 טענה בדיון כי מתוך 17 האישומים המיוחסים למשיב 1, שניים הם כלליים וכי ב 15 האישומים הנותרים אין ראיות לכאורה למעט אישומים בודדים. לטענתה גם באישומים הבודדים בהם ניתן לטעון לראיות לכאורה קיימים ליקויים שכן הראיות מתייחסות לרכישה אחת ולא לכל הרכישות או השימושים המיוחסים למשיב בסעיפי האישום. עוד היא טענה כי המשיב 1 כלל לא נחקר על חלקים נרחבים המופיעים בכתב האישום וכן כי הדיסקים עליהם הסתמכה יחידת התביעה אינם ראיה שכן הם באיכות ירודה ולמעט 2-3 אישומים לא ניתן לזהות בהם את המשיבים, ובאשר למשיב 1 כלל לא ניתן לזהות תווי פנים. ב"כ המשיב 1 טענה כי יש לשחרר המשיב 1 למעצר בית עם פיקוח מלא שכן מדובר באדם צעיר הנעדר עבר פלילי. עוד היא טענה כי בחלופת מעצר מתאימה יש משום לאיין את המסוכנות הלכאורית הנשקפת ממעשי המשיב. ב"כ המשיב 2 טען אף הוא כי המשיב לא נחקר על חלקים רחבים בסעיפי האישום וכי הבאת הראיות לעניין המשיב נעשית על סמך שיטת הפעולה המיוחסת לו וכי מדובר בסברות בלבד אשר לא מקימות פוטנציאל הרשעתי. עוד הוא טוען כי גם באישומים בהם ניתן לטעון לראיות לכאורה, הרי שקיימים מחדלים ראיתים בתיק המקימים ספק סביר. ב"כ המשיב 2 טען בדיון כי המדינה לא הוכיחה שהברירה היחידה במקרה דנן היא מעצר וכי קיימת חלופת מעצר מתאימה ויש לשחרר המשיב 2 למעצר בית מלא בפיקוח מלא. עוד הוא טען כי ניתן לאיין את המסוכנות וכי מדובר באדם צעיר נעדר עבר פלילי ויש לתת בו אמון. דיון 6. בהתאם להלכת זאדה (בש"פ 8087/95) זאדה נ' מ"י ראיות לכאורה מתקיימות מקום בו מצוי בחומר הראיות שבידי התביעה "פוטנציאל ראייתי". היינו, בשלב זה אין נבחנת מהימנותן של הראיות ומשקלן (בש"פ 3620/06) הייב נ' מ"י. 7. הוצג לפני חומר הראיות רחב ההיקף שבידי התביעה. עיון בחומר הראיות שבידי התביעה מלמד שאכן ישנן ראיות לכאורה להוכחת האישומים המיוחסים למשיבים: א. הודעת המשיב 1 מיום 1.12.11, בה תיאר את המצוקה הכלכלית אליה נקלע ואשר הובילה אותו לביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום. המשיב 1 מאשר בהודעתו, כי ביצע את העתקת פרטי כרטיסי האשראי באמצעות מכשיר שהיה ברשותו אותו קיבל מאדם המכונה צ'יקו. כמו כן מתאר המשיב 1 את דרך זיוף כרטיס האשראי וקבלת תעודת הזהות המזויפת וכרטיסי האשראי המזויפים מאותו צ'יקו. המשיב 1 בהודעתו מאשר כי ביצע כ- 30 עסקאות בכרטיסי האשראי המזויף ועשה שימוש בתעודת זהות. המזויפת וכי את זיוף כרטיסי האשראי ביצע בתחנת הדלק "מיקה" בה עבד. המשיב 1 אף מאשר בהודעתו כי ביצע באמצעות כרטיסי האשראי המזויפים רכישות שונות ברחבי הארץ של טובין שונים, כגון סיגריות ומשקאות. את הטובין היה מוכר לצ'יקו ומקבל מצ'יקו כסף בתמורה והוא והמשיב 2 היו מתחלקים בכסף שקיבלו מצ'יקו. ב. הודעות המשיב 2 מיום 1.12.11 ומיום 6.12.11, בהן מתאר המשיב 2 רכישות שונות שבוצעו על ידו וע"י המשיב 1 בכרטיסי אשראי מזויפים. המשיב 2 מתאר כי את כרטיס האשראי המזויף שנתפס עליו בעת המעצר קיבל מאדם המכונה צי'קו אשר הכין עבורם כרטיסי אשראי מזויפים ותעודת זהות. מזויפת. עוד מאשר המשיב 2 כי היה אצל צ'יקו הרבה פעמים וקיבל ממנו מספר כרטיסי אשראי מזויפים. גם המשיב 2 מתאר כי ביחד עם המשיב 1 ביצע באמצעות כרטיסי האשראי המזויפים רכישות שונות של טובין, כגון משקאות ובגדים וכי את הטובין שקנו היו מוכרים לצ'יקו שהיה משלם להם במזומן עבור הטובין. עוד מתאר המשיב 2 בהודעתו כי עבד בתחנת הדלק סונול ברח' דרך הים ברחובות וכי במהלך עבודתו העתיק פרטי כ- 30 כרטיסי אשראי של לקוחות אשר תדלקו בתחנה, באמצעות מכשיר שנקרא "שפתיים" שנמסר לו על ידי צ'יקו, וצ'יקו היה מייצר עבורו ועבור המשיב 1 את הכרטיסים המזויפים וכן את תעודות הזהות המזויפות. ג. הודעת המשיב 1 מיום 6.12.11, בה מאשר המשיב 1 כי לא היה לו מעולם כרטיס אשראי משלו וכי ביום 24.10.11 היה ב- 4 חנויות של משקאות בירושלים ורכש משקאות בכרטיס אשראי מזויף – (אישום 10). כמו כן, לשאלה האם זייפת כרטיסי אשראי רק של אנשים שאינך מכיר, ענה המשיב 1: "ברור, אני לא אזייף כרטיסים של אנשים שאני מכיר" (ש' 292-293). כמו כן, מאשר המשיב 1 כי כאשר עבד בתחנת סונול מיקה ברחובות, היה לו פאוץ' ובו החזיק ב- 3 משמרות, את מכשיר הזיוף לכרטיסי אשראי. ד. הודעת אורלי דבח, מנהלת סונול דרך הים, המתארת כי המשיב 2 היה צמוד לקופה כל הזמן. ה. הודעת בני חסון, מנהל סונול "מיקה", המתאר כי צפה במצלמות האבטחה בתחנה וראה בבירור את העברת כרטיסי האשראי של לקוחות שתדלקו בתחנת הדלק בתוך הפאוץ' של המשיב 1. ו. הודעת נרקיס טיסבון ממחלקת הביטחון של חברת ישראכרט לעניין המשיב 2, מתאר כי לאחר בדיקה של צילומים ממצלמות האבטחה, של תחנת הדלק ברח' דרך הים ברחובות, נראה כי הכרטיסים הועתקו על ידי המשיב 2 (בהודעה מצוינים מספר כרטיסי האשראי שהועתקו). ז. דו"ח פעולה ותפיסה של רס"מ גיא רובין מיום 29.11.11 בדבר תפיסת תעודת זהות. מזויפת ע"ש בועז מישולי הנושאת את תמונתו של המשיב 1 וכן כרטיס ויזה ע"ש בועז מישולי, על המשיב 1 ותפיסת תעודת זהות. ע"ש ניסים ביטון הנושאת את תמונתו של המשיב 2 וכן שני כרטיסי אשראי ע"ש ניסים ביטון, על המשיב 2. ח. הודעת גלעד סיני מיום 30.10.11 לפיה בכרטיס הנושא 4 ספרות אחרונות 4044 נעשתה עסקת תדלוק ביום 14.10.11 באמצעות המשיב 1 כמתדלק וכי לאחר מכן בתאריך 16.10.11 ובתאריך 17.10.11, בכרטיס מזויף הנושא אותו מספר, עשה המשיב 2 שימוש לרעה כפי שאף עולה בהודעתו מיום 6.12.11 בש' 32-43: "רואים אותי (בסרטון) קונה צ'יפס וסיגריות עם כרטיס אשראי מזויף... שחר חיכה לי בחוץ. הכרטיס מצ'יקו מתל אביב" (אישום שני). ט. הודעת גלעד סיני מיום 1.12.11 כי בכרטיס נושא 4 ספרות אחרונות 8306 נעשתה עסקת תדלוק ביום 17.10.11 באמצעות משיב 1 כמתדלק. בכרטיס זה בוצעו לאחר מכן 4 שימושים לרעה בתאריך 27.10.11. (אישום שלישי). י. הודעת גלעד סיני מיום 30.11.11, כי המתדלק בעסקת התדלוק בכרטיס נושא 4 ספרות אחרונות 8007 היה המשיב 1 ביום 31.10.11. בכרטיס בוצעו 5 שימושים לרעה, ביום 15.11.11, כאשר מדו"ח צפייה מיום 12.12.11 של רס"ר דוד שפירא במצלמות האבטחה, נראה המשיב 2 בתחנת דלק סונול אזור, מבצע שימוש לרעה במכשיר וחותם על שובר האשראי. המשיב 2 נראה במצלמה 13 לבוש אימונית בצבע לבן וכובע קסקט שנראה שחור (אישום רביעי). יא. בעניין העתקת כרטיס הנושא 4 ספרות אחרונות 5742, קיימת הודעת מנהלת תחנת הדלק אורלי דבח, על פיה המשיב 1 עבד בתחנת הדלק במועד הרלבנטי בו הועתק כרטיס האשראי. אשר לשימושים לרעה בכרטיס האשראי המזויף ביום 20.11.11, בתחנת פז אשדוד - נראה המשיב 1 במצלמות האבטחה של תחנת הדלק וניתן לזהותו בבירור. כמו כן, קיימת הודעתו של סיטבון נרקיס מיום 27.11.11 בעניין זה. גם לעניין השימוש לרעה שנעשה באור שיווק הפצה, ניתן לזהות במצלמות האבטחה את המשיב 1, הלבוש באותם בגדים בדיוק כפי שנצפה בתחנת פז אשדוד וכן קיימת הודעתו של סיטבון נרקיס מיום 27.11.11 בעניין זה. בעניין אישום זה, קיימת גם הודעתו של המשיב 2 מיום 6.12.11, (ש' 92-93): "ש. ובאותו יום בשעה 20.42 בחנות ילו באורגים 2 באשדוד קניתם אתה ושחר בכרטיס מזויף? ת. כן, יש מצב ששחר קנה, לא זוכר מה" (אישום חמישי). יב. בכרטיס הנושא 4 ספרות אחרונות 2590 בוצעו על פי כתב האישום 4 שימושים לרעה ביום 21.11.11. בחנות "אודיאון" קיים זיהוי ברור במצלמות האבטחה של המשיב 1 וכן קיימת הודעת נרקיס סיטבון מיום 27.11.11 בה צפה במצלמות האבטחה וזיהה את המשיב 1. כמו כן, קיימת הודעת המשיב 1 מיום 1.12.11 כי קנה בגדים בחנות זו והעביר אותם לצ'יקו (ש' 298 – 300). כן קיימת הודעת המשיב 2 מיום 6.12.11 (ש' 94-95): "האם בתאריך 21.11.11 היית בחנות אודיאון בתחנה מרכזית אשדוד? ת. כן, שחר נכנס וקנה בגדים. ש. האם באותו יום הייתם באשקלון בקניון? ת. כן..." כמו כן, לעניין השימוש לרעה בכרטיס זה בתחנת מנטה שדה עוזיהו, ניתן לראות במצלמות האבטחה בבירור את המשיב 1 לבוש ג'ינס, חולצה שחור, כובע שחור ונעלים עם פס לבן מאחור. לעניין זה אף קיימת הודעה של נרקיס סיטבון מיום 27.11.11, בה צפה במצלמות וזיהה את המשיב 1. כמו כן, בהתאם להודעתו של המשיב 1 מיום 1.12.11 בשעה 11.09 (ש' 32), כשנשאל האם זה הוא שנצפה במצלמות האבטחה ענה המשיב 1: "יכול להיות שזה אני ויכול להיות שלא" (אישום שישי). יג. אשר לכרטיס אשראי הנושא 4 ספרות אחרונות 0232 ע"ש בועז מישולי אשר נתפס על המשיב 1, קיימת הודעתו של דורון אשכנזי, חוקר, מיום 30.11.11 כי מדובר בכרטיס מזויף בוודאות. בעניין זה אף קיימת הודעתו של נרקיס סיטבון מיום 29.11.11 על פיה מדובר בכרטיס מזויף. יד. כרטיס אשראי הנושא 4 ספרות אחרונות 2420 – קיימת הודעתו של נרקיס סיטבון מיום 29.11.11 כי הכרטיס נתפס על המשיב 2 והכרטיס מזויף. כן קיימת הודעתו של דורון אשכנזי, חוקר מחברת לאומי כארד, שמדובר בכרטיס מזויף בוודאות. טו. לעניין אישום 10 - מסכימה ב"כ המשיב 1 לראיות לכאורה. יצוין כי לעניין אישום זה זיהה המשיב 1 את עצמו בתמונות מצלמות האבטחה בחנות "עולם היין והסיגר" בה נעשה שימוש לרעה בכרטיס המזויף נשוא אישום זה ואף ציין כי באותו היום היה ב- 4 חנויות של משקאות בירושלים ורכש משקאות באותו כרטיס אשראי מזויף (ש' 105-111). כך גם בהודעתו מיום 1.12.11 בש' 232, מציין כי קנה בחנות ב.נ.א. מא שיווק שני ארגזים של בלאק ג'ק ושני ארגזים של גרגוס וכי באותו היום ביצע 4 או 5 עסקאות נוספות בכרטיס המזויף שנשא את שמו של בועז מישולי. טז. בכרטיס חיוב מזויף הנושא 4 ספרות 2119 בוצעו בהתאם לכתב האישום 4 שימושים לרעה ביום 9.11.11, מתוכם נצפה המשיב 1 ב- 3 מקומות בבירור. בתחנת דלק מגדל סונול נצפה המשיב 1 במצלמות האבטחה וניתן לזהותו בבירור, בעניין זה אף קיימת הודעתו של נרקיס סיטבון מיום 27.11.11. כמו כן, בהודעתו של חסן שחר מיום 6.12.11 הוא מזהה עצמו בדיסק של מצלמות האבטחה ואף קיימת הודעתו של המשיב 1 מיום 1.12.11 בה אמר בהתייחס לאישום זה: "יכול להיות שכן, אני הייתי באזורים האלה". כך גם בחנות "דרך היין" קיימת הודעתו של נרקיס סיטבון אשר צפה במצלמות האבטחה וזיהה את המשיב 1 ולעניין השימוש לרעה בכרטיס האשראי ב"חנות של נפתלי" קיימת הודעתו של המשיב 1 מיום 1.12.11: "מוכר לי, הייתי שם... הקניה הייתה בערך 6,900 ₪". לעניין אישום זה קיימת אף הודעתו של המשיב 2. (אישום 11). יז. בכרטיס חיוב מזויף הנושא 4 ספרות אחרונות 9967 בוצעו בהתאם לכתב האישום 5 שימושים לרעה ביום 8.11.11. בעניין זה קיימת הודעתו של המשיב 2 מיום 6.12.11, כי בתאריך 8.11.11 היה עם המשיב 1 בתל אביב וביצעו "עקיצה" בחנות AMPM בתל אביב: "כן, שחר נכנס, קנה סיגריות..." (אישום 12). יח. בכרטיס אשראי מזויף הנושא 4 ספרות אחרונות 2543 בוצעו בהתאם לכתב האישום ביום 13.11.11, 5 שימושים לרעה. ב"כ המשיב 1 הודתה לעניין קיומן של ראיות לכאורה לגבי השימושים 3, 4 ו- 5 בהתאמה. יצוין כי לעניין שימוש לרעה בכרטיס זה קיימת הודעתו של המשיב 2 מיום 6.12.11 (ש' 76), הודעתו של המשיב 1 מיום 6.12.11, המזהה עצמו בדיסק מצלמות האבטחה של מרכז היין בכפר סבא, הודעתו של המשיב 1 מיום 6.12.11, כי זוכר שהעביר את הכרטיס המזויף בבית עסק "רוזנר יהודה", אך בעל החנות אמר שהכרטיס מזויף והוא ביקש שיבטל את העסקה, כן ניתן לצפות בבירור במשיב 1 בבית העסק "הבית של פיסטוק" מבצע את העסקה בכרטיס האשראי המזויף. כמו כן, ניתן לצפות בבירור במשיב 1 בדיסק סרטון מצלמות האבטחה בבית העסק "יין בעיר" (אישום 13). יט. בכרטיס אשראי מזויף הנושא 4 ספרות אחרונות 3249 בוצעו בהתאם לכתב האישום 7 שימושים לרעה ביום 16.11.11. ב"כ המשיב 1 הסכימה לראיות לכאורה לגבי שימושים 1, 6 ו- 7, כאשר לכרטיס זה מיוחסים 7 שימושים לרעה. יצוין כי בנוסף ניתן לזהות את המשיב 1 גם לגבי שימוש לרעה מספר 2, בתחנת סונול צומת פלוגות וזאת בסרטון מצלמות האבטחה של בית העסק, כך גם לעניין שימוש לרעה מספר 4 שבו ניתן לצפות ולזהות את המשיב בסרטון מצלמות האבטחה של בית העסק פז קרית מלאכי. בהודעתו של המשיב 2 מיום 6.12.11 לשאלה: "בתאריך 16.11.11 הייתם בקרית מלאכי בערב?" עונה המשיב 2: "יכול להיות, יש מצב, לא נכנסתי לחנויות, שחר נכנס עם הג'יפ" (ש' 78-79). גם לעניין שימוש לרעה מספר 5 בתחנת דלק כנות ניתן לזהות את המשיב 1 בסרטון מצלמות האבטחה וכן קיימת הודעתו של המשיב 1 מיום 1.12.11 בש' 289, אשר מאשר כי קנה שם סיגריות. (אישום 14). כ. באשר לשימוש לרעה בכרטיס אשראי מזויף נושא 4 ספרות אחרונות 8246 ביום 18.11.11 באופנת באומן, בהודעת המשיב 2 מיום 1.12.11 ש' 305, עונה המשיב 2 לעניין שימוש בכרטיס האשראי באופנת באומן: "כן, הייתי בעסק הזה אבל היה סירוב... ש. כמה נסיונות ביצעת בעסק זה עם אותו כרטיס? ת. פעמיים שלוש." (אישום 15). כא. שימוש בכרטיס אשראי מזויף נושא 4 ספרות 1830 בעניין אישום זה (אישום 16) תאריך השימוש לרעה כפי שאף ציינה ב"כ המבקשת במהלך הדיון צריך להיות 22.11.11 ולא 8.11.10. מכל מקום, המשיב 1 בהודעתו מיום 1.12.11 מציין כי עשה שימוש לרעה בכרטיס המזויף בחנות "מטיס", היה שם סירוב לעסקה והעסקה הייתה בסביבות 6,000 ₪. גם בהודעתו של המשיב 2 מיום 6.12.11 ש' 83-86 עונה המשיב 2 לשאלה: "האם היית בחנות מטיס בראשל"צ והיה ניסיון של 6,100 ₪? ת. כן, זוכר, זו חנות בגדים, שחר לא הצליח לקנות..." (אישום 16). כב. 7 שימושים לרעה בכרטיס אשראי מזויף הנושא 4 ספרות אחרונות 9922 ביום 24.11.11, בעניין אישום זה הסכימה ב"כ המשיב 1 לקיומן של ראיות לכאורה לגבי עסקאות 4 ו- 7 בהתאמה וכן אישרה כי המשיב 1 ביצע את רכישות 5 ו- 6 בדוכן פיס. הודעתו של המשיב 2 מיום 6.12.11 (ש' 101), בה נשאל המשיב 2: "האם בתאריך 24.11.11 בחנות משקאות היית? ת. שחר היה שם ואני חיכיתי ברכב והוא הביא את המשקאות ומשם נסענו לבת ים וראשל"צ לתחנות דלק, חלק הכרטיס של שחר עבר וחלק לא, אני נשארתי באוטו... ש. האם באותו יום מילאת טפסים במפעל הפיס בראשל"צ ובנס ציונה? ת. שחר מילא ואני הייתי ברכב וחיכיתי לו". הודעתו של המשיב 1 מיום 6.12.11 ש' 227: "הייתי רק בדוכן אחד (פיס) ליד הקניון". כמו כן, לעניין השימוש לרעה בכרטיס האשראי בתחנת פז בראשל"צ, זיהה עצמו המשיב 1 במצלמות האבטחה בהודעתו מיום 1.12.11 ואף ניתן לראותו בבירור בסרטון מצלמות האבטחה. (אישום 17). כג. שני שימושים לרעה ביום 4.10.11 בכרטיס אשראי מזויף הנושא 4 ספרות אחרונות .7951 בדיסק מצלמות האבטחה של תחנת פז עוז ניתן לזהות המשיב 1 בבירור. 8. יצוין, כי כל הצפיות במשיבים 1 ו- 2 כמפורט לעיל, בסרטוני מצלמות האבטחה בבתי העסק השונים, הינם במועד ביצוע השימוש לרעה, קרי, ביום ובשעת ביצוע עסקאות האשראי באמצעות הכרטיסים המזויפים. 9. המשיבים בחקירתם במשטרה מסרו כל אחד מספר הודעות. מהודעותיהם עולה באופן ברור כי במרבית האישומים המיוחסים להם הודו המשיבים. 10. מהודעותיהן של המשיבים וכן מהראיות הנוספות הקיימות בתיק כפי שנסקרו לעיל, עולה בבירור כי כל אחד מהמשיבים בעת עבודתם בתחנת דלק (כל אחד בתחנת דלק אחרת) העתיק פרטיהם של כרטיסי אשראי שנמסרו לו על ידי לקוחות בעת תדלוק. לאחר מכן זויפו הכרטיסים והונפקו כרטיסי אשראי מזויפים ונמסרו למשיבים ביחד עם תעודת זהות. מזויפת הנושאת את תמונתם, כפי שנתפסה על כל אחד מהמשיבים ביום 29.11.11. מצוידים בכרטיסי האשראי המזויפים, עשו המשיבים שימושים לרעה בכרטיסי האשראי המזויפים שנמסרו להם, בעשרות רבות של בתי עסק. כמו כן, מסרו המשיבים בהודעתם כי לאחר ביצוע רכישות הטובין כאמור, מסרו את הטובין לאדם המכונה צ'יקו ובתמורה קיבלו כסף במזומן אשר חלקו בו. 11. ב"כ המשיבים טענו בפני כי לא קיימות ראיות לכאורה למרבית האישומים המיוחסים למשיבים, אין בידי לקבל טענה זו. כאמור, המשיבים קשרו עצמם למרבית האישומים המיוחסים להם בהודעותיהם. מכל מקום, אשר לשימושים לרעה שעשו המשיבים בכרטיסי האשראי המזויפים, ניתן לזהות בבירור את כל אחד מהמשיבים בסרטי מצלמות האבטחה של בתי עסק רבים (בהתאמה לאישומים המיוחסים לכל אחד מהם), עושים שימוש לרעה בכרטיסי אשראי מזויפים ורוכשים את הטובין. 12. לאור האמור, ולאור הראיות הרבות הקיימות בתיק הקושרות את המשיבים למרבית האישומים המיוחסים להם, הנני קובעת איפוא כי יש בחומר הראיות אף יותר מהרף הנדרש של ראיות לכאורה להוכחת האישומים המיוחסים לכל אחד מהמשיבים. 13. הלכה היא עמנו כי עבירות רכוש המקימות עילת מעצר, הן אלה אשר מבוצעות באורח שיטתי או בהיקף ניכר או תוך התארגנות של מספר עבריינים או תוך שימוש באמצעים מיוחדים או מתוחכמים ראה: בש"פ 5578/98 רוסלאן נ' מ"י וכן בש"פ 45/10 פאדי מסארווה נ' מ"י. 14. באשר למקרה דנא, נקל על המבקשת להצביע על השיטתיות בפעולתם של המשיבים, על התחכום בפעולותיהם ועל ההיקף הנרחב של פעילותם בכל הקשור להעתקה של כרטיסי אשראי ולשימוש לרעה שעשו בכרטיסי האשראי המזויפים. 15. המסוכנות הנשקפת מהמשיבים נלמדת הן מהיקף הפעילות של המיוחסת למשיבים והן מהתחכום ושיטת הביצוע והן העובדה כי התארגנו ביחד לעשיית המעשים המיוחסים להם. זאת ועוד, נסיבותיהן של העבירות המיוחסות למשיבים מצביעות או אף זועקות למסוכנות שכן הן מעידות על עזות מצח, העדר גבולות, ביצוע באורח שיטתי ובהיקף ניכר, כאמור לעיל. ראה לעניין זה בש"פ 6235/11 מ"י נ' אהרון קליין, בש"פ 6285/11 רונן בר שירה נ' מ"י (פורסמו בנבו). 16. לא התעלמתי מכך כי מספר האישומים המיוחסים למשיב 2 קטן באופן ניכר ממספר האישומים המיוחסים למשיב 1. יחד עם זאת, ובשים לב בין היתר להודעותיו של המשיב 2 והודעותיו של המשיב 1 בעניין "שותפותם", הרי שאין בכך כדי לשנות מהתוצאה הסופית אליה הגעתי. 17. לפיכך, אני קובעת כי קיימת עילת מעצר מוצקה למעצרם של המשיבים מחמת חשש וסיכון שלום הציבור. 18. יחד עם זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לכבול את שיקול דעתי באשר לאימוץ המלצת שירות המבחן ובשים לב לכך כי המשיבים נעדרי עבר פלילי, אני סבורה כי יש מקום להורות לשירות המבחן לערוך תסקיר מעצר על מנת לבחון את המסוכנות הנשקפת מהמשיבים והאם ניתן לאיינה על ידי חלופה הולמת. 19. המשיבים יישארו במעצר עד החלטה אחרת. נקבע לדיון לקבלת תסקיר בעניינם של המשיבים 1 ו- 2 ליום: 30.1.2012 שעה 8.30. המשיבים יובאו לדיון על ידי השב"ס. מעצרהונאה בכרטיס חיוב / אשראיאשראיכרטיס חיוב (אשראי)הונאהמעצר עד תום ההליכים