סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי

סעיף 172 לחוק סדר הדין הפלילי : "172. עד שטרם העיד - פרט לנאשם - לא יהא נוכח בגביית עדותו של עד אחר, אולם עד ששמע עדותו של עד אחר, אינו נפסל לעדות בשל כך בלבד". סעיף זה נועד למנוע חשש, שמא עד, שטרם מסר עדותו בביהמ"ש, ייחשף לעדויות האחרות שנמסרו במשפט, ויושפע מהן בעת מסירת עדותו. חששות אלה, אם יתממשו, עלולים להקשות על גילוי האמת, תוך פגיעה בזכות להליך הוגן.סדר דין פלילימשפט פלילי