נכות ניתוח מוח

נכות ניתוח מוח 1. בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (לעניין מס הכנסה) אשר דנה בעניינו של המערער וקבעה בהחלטה מיום 16/11/11 כי למערער נכויות זמניות בשיעורים כדלקמן: 55% מ - 1/1/07 - 31/12/10. 100% מ - 1/1/11 - 31/5/11. 80.15% מ- 1/6/11 - 17/9/11. 100% מ - 18/9/11 - 30/9/11 ונכות צמיתה בשיעור 75.90% מ 1/10/11 ואילך. על קביעה זו של הועדה הערעור שבפניי. 2. להלן אדון בטענות המערער, אחת לאחת, לפי סדרן בכתב הערעור. מועד תחילת הנכות לפי סעיף 34(3): 3. הועדה קבעה למערער נכות צמיתה מיום 1/10/11 הן בגין סעיף 1 (3)א' (50%), הן בגין סעיף 34(ד) (30%) והן בגין סעיף 30 1 ב' (10%). עם זאת, בקביעת הנכויות הזמניות קבעה היא למערער נכות לפי סעיף 34ד' החל מ - 1/6/11 בלבד, וזאת בעוד הועדה מדרג ראשון קבעה לו נכון בגין פריט ליקוי זה עוד משנת 2007. לאור הסכמת המשיב, יוחזר עניינו של המערער לועדה בעניין זה, על מנת שהועדה תתייחס לשאלה, מדוע לא קבעה למערער נכות בגין סעיף ליקוי 34(ד) החל משנת 2007 ולא משנת 2010. קביעת הועדה תהיה מפורטת ומנומקת. ליקוי בתחום העור: 4. בהסכמת המשיבה, יוחזר עניינו של המערער לועדה הרפואית לעררים על מנת שתבחן האם המערער סובל ממחלת עור וככל שכן, האם מגיעים לו אחוזי נכות בגינה. הואיל והאבחנה כי המערער סובל ממחלת עור נעשתה ע"י רופא פנימאי מטעם המערער, תשקול הועדה האם יש צורך בקבלת חוות דעת יועץ בתחום העור לשם בחינת הסוגיה, או שדי במומחיות חברי הועדה בעניין זה. בפני הועדה יובא התיעוד שהגיש המערער (סיכום אשפוז ממחלקת עור בביה"ח רמב"ם). ליקוי א.א.ג: 5. בדיון מיום 4.3.12 חזר בו המערער מהטענה בנוגע לליקוי זה. ירידה בראיה: 6. לטענת המערער, אף שבחוו"ד המומחה מטעמו ובנימוקי הערעור טען באשר לירידה בראיה, לא בחנה הועדה נושא זה ובכך נפל פגם משפטי. 7. לטענת המשיב, המערער הבהיר במעמד בדיקתו ע"י הועדה כי אין לו טענות בנושא העיניים וחזר בו מהטענות בנושא זה ועל כן, אין כל פגם משפטי בכך שהועדה לא דנה בנושא ואין מקום להחזיר העניין לועדה בנושא העיניים. 8. בפרוטוקול הועדה צויין בתלונות הנכה כי "לגבי עיניים אין צורך בבדיקה לדברי אשתו מרכיב משקפיים". יחד עם זאת צויין כי סובל מבעיות עיניים. העובדה כי הבעיות באו על פתרונן, לדברי אשת המערער, על ידי הרכבת משקפיים אינה מבטלת הצורך בקביעה האם נגרמו למערער בעיות ראיה המקנות נכות. אשר על כן, ושמוחזר עניינו של המערער לועדה, תבחן הועדה גם את תלונת המערער בדבר בעיות הראיה ובמידת הצורך תבקש לשם כך חוות דעת מרופא עיניים. ליקוי אורטופדי 9. לטענת המערער, היה על הועדה להפנותו לבדיקת אורטופד בגין נפיחות ברגליים, קשיים בהליכה - צליעה כתוצאה מניתוחים אותם עבר. 10. לטענת המשיב, הועדה בחנה את הליקוי האורטופדי והקנתה נכות לפי סעיף 11(2)(א) בגין הנפיחות ברגל. 11. בועדה ישב מומחה אורטופד (ד"ר בויקו) וכן כירורג לכלי דם אשר בדק את המערער. הועדה ציינה כי אין גודש ורידי, אין שינויים טרופיים והדפקים תקינים, וכי המערער מתהליך ללא גרב אלסטית. הועדה קבעה "לגבי לפידימה בגף ימין תחתון היא מינימלית ומקנה 0% לפי סעיף מותאם 1(2)(א)". לא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה בעניין זה אשר בדקה תלונות המערער והקנתה לו נכות על פי שיקול דעתה המקצועי. צלקות 12. המערער חזר בו במהלך הדיון מטענותיו בתחום זה. תחום נפשי וקוגנטיבי 13. המערער חזר בו מטענותיו בעניין זה למעט מועד תחילת הנכות אליו התייחסנו בסע' 3 לעיל. תחולת הנכות בשיעור 100% 14. לטענת המערער, קביעת הועדה כי נכותו בשיעור 100% הינה לתקופה 1/1/11 עד 31/5/11 בלבד הינה קביעה שרירותית, על מנת לסכל זכאותו לפטור ממס, ללא כל הסבר. המערער מבקש כי הועדה תנמק במה שונה מצבו החל מ - 1/6/11, המצדיק הקטנת הנכות ל - 80.15% בלבד, לתקופה מ - 1/6/11 עד 17/9/11. 15. לטענת המשיב, המדובר בטענה רפואית. הועדה קבעה כי למערער מלנומה ברמיסיה בגינה יש להקנות 50% נכות. הנכות בשיעור 100% לפי סעיף 1(ד)(ב) (מותאם) ניתנה לתקופה זמנית בשל ניתוח מוח חוזר וסיבוכים. בגין הניתוח אותו עבר המערער ב- 9/11 לשחזור עצם ניתנה נכות זמנית מתאימה, עפ"י חוו"ד נוירוכירורג, בשיעור 100% לפי סעיף 29(1)(ב). 16. הועדה מציינת בממצאיה כי ב - 2/11 עבר המערער הסרת תהליך באזור פרונטלי משמאל, בבדיקה פתולוגית נמצאה המנגיומה ללא עדות של מלנומה ובהמשך הסתבך עם מורסה ועבר ניתוח נוסף ב - 3/11 לכריתת העצם הפרונטלי בניקוז המורסה. הועדה קובעת בהמשך 50% נכות בגין מלנומה ברמיסיה לפי סעיף 1(ד)(א), ובגין ניתוח המוח החוזר והסיבוכים קובעת 100% זמני לפי סעיף 1(3)(ב) מותאם. המדובר בקביעה רפואית המוסברת בהחלטת הועדה, כי בגין הניתוח החוזר והסיבוכים ניתנה נכות זמנית לתקופת הניתוחים וההחלמה, להבדיל מקביעת הנכות הצמיתה לפי סעיף 1(3)(א) בגין מחלתו שנמצאת ברמיסיה שכן לא נמצאה עדות של מלנומה. לא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הועדה בעניין זה. לסיכום 17. עניינו של המערער יוחזר לועדה כאמור בסעיפים 3,4 ו - 8 לעיל. החלטת הועדה תהיה מפורטת ומנומקת. כל יתר טענות המערער - נדחות. 18. לנוכח ההסכמה החלקית מצד המשיב, ישלם המשיב למערער שכ"ט עו"ד בסך 1000 ₪ תוך 30 יום מקבלת פסק הדין. 19. הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מתאריך המצאת פסק הדין. ניתוחנכותפגיעת ראש / מוח