פגיעה בירך תאונת עבודה

1. זוהי תביעתו של התובע, במסגרתה מבקש הוא להכיר בנזק שלטענתו נגרם לו בירך ימין כפגיעה בעבודה כמשמעותו של מונח זה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן: החוק). 2. בשולי הדברים יוער, כי התיק נדון תחילה בפני כב' השופטת מהא סמיר-עמאר ולאחר פרישתה לגמלאות הועבר התיק למותב זה. 3. העובדות בתיק אינן שנויות במחלוקת והן הוגדרו על ידי באות כח הצדדים כדלקמן: - התובע יליד 29.8.67. - התובע עבד בחב' "טרה" כנהג חלוקה בהפצת מוצרי חלב מיום 31.1.09 - 31.1.08 ופוטר מעבודתו ביום 4.5.09. - התובע עבד 6 ימים בשבוע 12 שעות ליום. - התובע עבד בצוות עם עובד נוסף על משאית קירור וביחד עסקו בחלוקה של מוצרי חלב במשקל כולל של כ- 5 טונות ביום. - התובע עבד 70% מזמנו בתוך תא הקירור של המשאית ובאולם הקירור של המפעל בטמפרטורה של 4 מעלות, וביתרת הזמן עבד כנהג. - התובע נחשף עשרות פעמים ביום להבדלי טמפרטורות בין תא הקירור ואולם הקירור לבין הטמפרטורה בחוץ. - התובע הפסיק לעבוד ביום 31.1.09 בגלל כאבים בירך הימנית. 4. ביום 17.10.12 מונתה ד"ר סוזנה הורוביץ, כמומחית יועצת רפואית מטעם בית הדין וביום 3.11.12, היא נתנה חוות דעתה כדלקמן: "א. התובע סבל מכאבים במפרקי ירכיים, יותר בצד הימני. בירור יסודי ומקיף שכלל מיפוי עצמות, שתי בדיקות C.T של עמוד שדרה מותני ואגן וגם M.R.I ארטרוגרפיה, לא הדגימו ממצא רפואי בעל משמעות. בירור ראומטיק ובדיקות הדם שללו בעיה דלקתית או המטופויאטית. אמנם הוא אובחן במהלך הבירור כסובל מברוסיטיס טרוכנטרית וגם קיבל זריקה מקומית של סטרואידים, אך בדיקת US אשר בוצעה לאחר מכן שללה גם אפשרות זו. לאור כל האמור, אני סבורה, כי נותרנו עם תלונות בדבר כאבים במפרקי ירכיים, אך ללא נזק גופני מוכח. ב. כאמור לעיל, לא נגרמה מחלה אצל התובע ברגליו/ברכיו. " 5. ביום 7/1/13 ניתנה החלטה במסגרתה הועברו לד"ר הורוביץ מספר רב של שאלות הבהרה, וזאת בהתאם לבקשתה של ב"כ התובע. 6. ביום 9/2/13 השיבה דר' הורוביץ על שאלות ההבהרה, וביום 2/4/13 ביקשה ב"כ התובע למנות מומחה יועץ רפואי אחר ו/או נוסף. 7. ביום 30/4/13 נדחתה בקשתה של ב"כ התובע למנות מומחה יועץ רפואי אחר ו/או נוסף, ובמסגרת דיון שקיימנו בבית הדין ביום 12/5/13 הופנו לד"ר הורוביץ מספר שאלות הבהרה נוספות עליהן היא השיבה ביום 4/6/13. 8. במסגרת הסיכומים שהגישה ב"כ התובע ביום 11/7/13, היא שבה וטענה, כי לא כל השאלות שהופנו לד"ר הורוביץ זכו למענה מספק והולם ונותרו עדיין עניינים שברפואה אשר אינם פתורים. לכן, טוענת ב"כ התובע שיש מקום למנות מומחה יועץ רפואי נוסף ו/או אחר. 9. ביום 17/7/13 הגישה ב"כ הנתבע סיכומיה במסגרתם טענה מאידך, כי דר' הורוביץ התייחסה לכל שאלות ההבהרה שהופנו אליה, בחנה לעומק את כל הרישומים מתיקו הרפואי של התובע, והגיעה למסקנה מנומקת לפיה לא נמצא אצל התובע כל ממצא רפואי בעל משמעות ולא נגרמה לו כל מחלה ברגליו/ירכיו. 10. עיון בחוות דעתה של דר' הורוביץ מיום 3/11/12 ובתשובותיה לכל שאלות ההבהרה הרבות שהופנו אליה לאחר מכן מעלה, כי אכן לתובע תלונות בגין כאבים במפרקי הירכיים, יותר בצד הימני, "אך ללא נזק גופני מוכח" (ראה תשובה א' לחוות דעתה של דר' הורוביץ מיום 3/11/12). התובע עבר בדיקות רפואיות רבות על מנת לברר בבירור יסודי ומקיף את תלונותיו. התובע עבר שתי בדיקות של C.T. של עמוד שדרה מותני והאגן, הוא עבר מיפוי עצמות וכן בדיקת MRI - כל אלו "...לא הדגימו ממצא רפואי בעל משמעות" (ראה תשובה א' לחוות דעתה של דר' הורוביץ מיום 3/11/12). 11. בנוסף, עבר התובע בדיקת US ששללה את האבחנה של ברוסיטיס טרוכנטרית, אותה אבחנה שהופיעה קודם לבדיקת ה- US. 12. דר' הורוביץ התייחסה באופן פרטני לכל אחת מהבדיקות שעבר התובע ולעובדה שהוא נבדק 3 פעמים על ידי רופא קופ"ח מכבי דר' איתן גרינטל - מומחה לכירורגיה אורתופדית שציין אף הוא, כי אין הסבר לכאבים של התובע וגם הוא לא מצא כל נזק גופני מוכח מלבד תלונותיו של התובע. 13. רבות נכתב על המשקל המיוחד שיש לייחס לחוות דעת אשר ניתנת על ידי מומחה מטעמו של בית הדין ולענין זה קבע בית המשפט העליון את הדברים הבאים: "משממנה בית המשפט מומחה על מנת שחוות דעתו תספק לבית המשפט נתונים מקצועיים לצורך הכרעה בדין, סביר להניח שבית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה, אלא אם כן נראית סיבה בולטת לעין שלא לעשות זאת. אכן עד מומחה כמוהו ככל עד - שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל את שיקול דעתו של בית המשפט. אך, כאמור, לא ייטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן" (ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ. מונטי רבי ואח' (לא פורסם); ע"א 558/96 חב' שיכון עובדים בע"מ נ. רוזנטל ואח', דינים עליון, כרך נה 46). 14. בנסיבותיו של מקרה זה, הופנו לד"ר הורוביץ שאלות הבהרה רבות עליהן היא נתנה מענה מספק ומפורט. 15. דר' הורוביץ מגיעה למסקנה הרפואית החד משמעית, כי אין לתובע כל נזק גופני מוכח, וגם אם נרשמו פה ושם אבחנות כלשהן בתיקו הרפואי של התובע כגון: האבחנה של ברוסיטיס טרוכנטרית היא נשללה לאחר מכן בבדיקת ה- US. גם דר' גרינטל - האורתופד מטעם קופ"ח שטיפל ובדק את התובע שלוש פעמים, לא מצא הסבר לתלונותיו של התובע. 16. לגבי דר' גיל סווירי - נוירוכירורג מבית חולים רמב"ם, אשר רשם ביום 30/11/09, כי התובע יזדקק לניתוח עקב ברוסיטיס טרוכנטרית, מבהירה דר' הורוביץ, כי רופא זה הוא לא אורתופד כאשר תחום מחלות מפרקי ירכיים הוא לא בגדר התמחותו. 17. אין כאן כל מקום למנות מומחה יועץ רפואי אחר ו/או נוסף, כשיש ליתן דגש לכך שהפגיעה הנטענת על ידי התובע היא בתחום מומחיותה של דר' הורוביץ ואיננו רואים כאן כל נימוק המצדיק סטיה מהאמור במסקנותיה הרפואיות כפי שפורטו בהרחבה הן בחוות דעתה והן בתשובותיה לשאלות ההבהרה הרבות שהופנו אליה. 18. משכך, התביעה נדחית. 19. כל צד ישא בהוצאותיו. תאונת עבודהירך