אחריות הורים כלפי ילדיהם בנזיקין

האחריות לשלומם של ילדים חלה תחילה על הוריהם, כך מן ההיבט המוסרי חברתי. ראה לעניין זה דברים אשר נאמרו מפי השופט ברנזון בע"א 618/71 שוהם נ' עיריית ראשון לציון (פ"ד כו(2) 751; שם הובאו דבריו של השופט האנגלי דבלין (עמ' 753 מול האות ה'), כפי שתורגמו שם: "ברם האחריות לשלומם של ילדים קטנים חייבת לחול בראש ובראשונה על ההורים; חובתם היא לראות כי ילדים כאלה לא יורשו להתרוצץ לבדם או לפחות לוודא כי המקום שאליהם הם מרשים לילדיהם ללכת ללא ליווי הם בטוחים כדי שיוכלו ללכת אליהם, לא יהיה זה רצוי מבחינה חברתית אילו ניתן להורים, באורח שיגרתי, להעביר את נטל ההשגחה על ילדיהם משכמם הם אל שכמם של אנשים אחרים אשר במקרה הם בעלי מקרקעין שיש גישה אליהם". צא ולמד שהמדיניות המשפטית הראויה צריך שתתן ביטוי ממשי לחובתם זו של ההורים. הורים חייבים בהשגחה על קטין מפני פגיעת גורם חיצוני, גם אם מישהוא אחר צריך היה לנהוג באופן שונה מזה אשר נהג ולמנוע כניסת מתרחצים למים ולא מנע זאת. אין בכך כדי לפטור את ההורה מאחריות לשלום ילדיואחריות הורים בנזיקיןנזיקין