התפטרות לאחר מספר ימים

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא התפטרות לאחר מספר ימים: .1מדובר בתביעה לתשלום שכר עבודה בשיעור .830- ש"ח והחזר הוצאות נסיעה בשיעור 54ש"ח. התובעת צרפה לכתב תביעתה טופס המפרט שעות עבודתה כשהן מאושרות על ידי מנהלה הישיר, משה חדידה. מעדותה בבית הדין עולה, כי התובעת התקבלה לעבודה כמראיינת עובדים בסניף באר-שבע. מדובר בנתבעת שהינה חברה להשמת כח אדם. לטענתה, התקבלה לעבודה לאחר ראיון שנערך לה עם מנכ"ל החברה, מוטי שחם במשרדו ברמת-גן וחתמה על הסכם עבודה, כאשר התייצבה במקום עבודתה בסניף באר-שבע בפני משה חדידה האחראי מטעם הנתבעת על אזור הדרום. התובעת מפרטת, כי החליטה לסיים עבודתה כעבור תקופה קצרה, שכן מאז החלה בעבודתה קיבלה מספר רב של טלפונים ובהם תלונות נגד החברה על אי תשלום משכורות עד שהבינה שמשהו לא תקין וביקשה שלא להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה. באותו מועד, ה- 5.7.98שלחה למנכ"ל החברה הודעה באמצעות הפקסימיליה שכותרתה: "מכתב התפטרות" (צורף לכתב תביעתה). התובעת מפרטת השתלשלות העניינים שהביאה אותה להחלטתה זו. כמו כן מלינה על האוירה במשרד ובמילוי תפקידה. בסיום המכתב מפרטת , כי הינה מוכנה להשאר שבועיים נוספים בעבודתה עד שתגיע מראיינת חדשה אך הדבר מותנה במכתב התחייבות חתום על ידי המנכ"ל לתשלום מלוא השכר שיגיע לה ומבקשת, כי ההתחייבות תגיע למשרדה עד לסוף יום העבודה. לטענתה, בתגובה למכתב הנ"ל נאמר לה על ידי משה חדידה שהיה מנהלה הישיר, כי מנכ"ל הנתבעת מוסר לה: "שאם ארצה אז אלך ואם אני רוצה אז אשאר...באותו יום עזבתי" (עמ' 2לפרוטוקול). התובעת חיכתה עד ה- 10לחודש שלאחר מכן לקבלת משכורתה ולא שולם לה השכר וכשפנתה למשה חדידה כעבור מספר ימים בדרישה לקבלת שכרה, הופתע האחרון שלא קיבלה שכר והשאיר בידה את הברירה להגיש תביעה לבית הדין. לפיכך, פנתה בתביעה שמלפנינו. הנתבעת אינה מכחישה את זכאות התובעת לקבלת הסכומים הנתבעים על ידה, אולם לטענתה, בהתאם להסכם העבודה שנחתם בין הצדדים (נ/1) הנתבעת רשאית לקזז משכרה של התובעת סכומים המפורטים בהסכם ובגין הפרת ההסכם על ידי התובעת. הנתבעת מציינת, כי התובעת התחייבה לעבוד בנתבעת תקופה של שנה ובהתאם לכם השקיעה הנתבעת בתובעת זמן וכספים והכשירה אותה לתפקידה תוך הוצאת הוצאות כספיות ובזבוז זמן עבודה של עובדים אחרים של הנתבעת לצורכי הדרכתה של התובעת ס' 3לכתב ההגנה). לפיכך, השבועיים הראשונים לעבודתה ייחשבו כתקופת ההדרכה ובמידה והתובעת תעבוד תקופה הפחותה מ- 12חודשי עבודה מלאים, תהיה חייבת התובעת להשיב לנתבעת את עלות ההדרכה שניתנה לה בסך חצי משכורת חודשית (ס' 4לכתב ההגנה). הנתבעת בכתב הגנתה טוענת טענת קיזוז בעילה זו. לטענת הנתבעת, התובעת עבדה החל מ- 15.6.98ועזבה את עבודתה כ- 3 שבועות לאחר מכן מתוכם עבדה 10ימים בלבד. התובעת לא נתנה הודעה מוקדמת ועזבה לאלתר עבודתה ולפיכך יש לקזז מכל סכום שיפסק לה, אם יפסק, גם את תמורת ההודעה המוקדמת בשיעור שכר של חודש (ס' 9לכתב ההגנה) וכן נטען, כי בגין התפטרותה גרמה לנתבעת נזקים בשיעור 000, 5ש"ח אותם מבקשת הנתבעת לקזז מכל סכום שיפסק, אם יפסק. מדובר בתובעת שעבדה בשכר חודשי בסך 000,.3- ש"ח. הנתבעת טוענת טענת הגנה באשר לפיצויי הלנה. התובעת בעדותה הראשית אינה מכחישה, כי חתמה על הסכם העבודה (נ/1) אולם טוענת, כי מדובר בהסכם שהיה בלתי קריא שהועבר למשרד בבאר-שבע באמצעות הפקס כפי שעולה ממסמך (נ/1). כן טוענת, כי משה חדידה, אשר בפניו חתמה על ההסכם, עבר איתה על ההסכם, היפנה תשומת לבה למספר סעיפים ואמר לה שמדובר בחוזה סטנדרטי ולאחר מכן חתמה. התובעת טוענת, כי לא חתמה בכפיה וניתן לומר שהיה לה מספיק זמן לעיין בהסכם. אולם חוזרת על טענתה, כי ההסכם היה בלתי קריא (עמ' 3לפרוטוקול). כן טוענת, כי לא נאמר לה כלל, כי החוזה הינו לשנה תמימה, לא הוסבר לה, כי עליה לתת הודעה מוקדמת של 30יום. לטענתה, אם היתה מודעת לסעיפים אלה, יכול ולא היתה מגישה תביעה לבית הדין. באשר לטענת הנתבעת בדבר קיזוז עלות גמול ההדרכה טוענת התובעת, כי מעולם לא הודרכה בעבודתה, קיבלה נסיון בעבודתה תוך כדי עבודה. לא עשתה חפיפה עם כל עובדת קודמת, חדידה משה לא היה רוב הזמן במשרד והיחידה שעבדה במשרד היתה מנהלת החשבונות. התובעת אינה מכחישה, כי קיים מחשב במשרד ותוכנה במשרד, אולם, לא השתמשה בהם, שכן המחשב היה בשימושה של מנהלת החשבונות (עמ' 2לפרוטוקול). משה חדידה מטעם הנתבעת העיד, כי הוסבר לתובעת במפורש בטרם חתמה על החוזה מהות הסעיפים השונים בחוזה. מדובר בחוזה שהיה קריא וברור והחוזה הועבר בפקס לתל-אביב לאחר חתימת התובעת (עמ' 5לפרוטוקול). הוסבר גם לתובעת שהחוזה הוא לתקופה ארוכה בשל העובדה שמדובר בתפקיד איסטרטגי וחשוב בצומת דרכים באזור הדרום. מחקירתו הנגדית הובהר, כי החוזה עליו חתמה התובעת, הגיע מתל אביב לבאר-שבע ולא כפי שטען. כן עולה, כי משה חדידה היה מופתע שהתובעת לא קיבלה את משכורתה בזמן, אולם לא אמר לה להגיש תביעה כטענתה, אלא לעשות מה שהיא רוצה. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל-פה כאשר הנתבעת מדגישה בסיכום טענותיה כי מדובר בעובדת שהינה בחורה בעלת השכלה אקדמאית ושימשה קצינת כח אדם בצה"ל ומכירה את התפקיד ולא סביר ואין זה הגיוני שחתמה על הסכם לא קריא בחלקו ויש להניח, כי לא היתה חותמת אם כך היו פני הדברים. התובעת חתמה ללא כל לחץ. בתגובה לסיכום הטענות טוענת התובעת, כי ביום שחתמה על החוזה הוא נלקח ממנה ולא קיבלה העתק ממנו, וזאת בתגובה לטענת הנתבעת בסיכום טענותיה, כי החוזה נמצא בסניף הנתבעת בבאר-שבע והתובעת יכולה היתה לעיין בו לאחר ששלחה החוזה באמצעות הפקס לתל-אביב. .2ההחלטה - לאחר ששמענו טענות הצדדים, עיינו בכתבי הטענות והתרשמנו ממהימנות העדויות שבפנינו להלן החלטתנו: א. אין מחלוקת, כי התובעת חתמה על הסכם העבודה שלא תחת לחץ וכפיה. ב. למרות האמור לעיל טוענת התובעת, כי יש לדחות טענת הקיזוז שהועלתה על ידי הנתבעת מהטעמים שפורטו לעיל. גרסת התובעת, כי ההסכם עליו חתמה היה בלתי קריא, שכן חתמה על הסכם שנשלח לה באמצעות הפקסימיליה מתל-אביב, הוכח על ידה וכן הוכח, כי הנוסח שנשלח באמצעות הפקסימיליה בלתי קריא לחלוטין וזאת כפי שעולה ממסמך נ/1, אשר מנהל הנתבעת הציג בפני בית הדין לסתור טענת התובעת בנקודה זו תוך ציון העובדה, כי מדובר בהסכם שנשלח מהסניף בבאר-שבע לסניף ברמת-גן לאחר חתימתו. אולם עולה, כי התובעת חתמה על הסכם אשר נשלח ביום 16.6.98מתל-אביב לסניף באר-שבע ולפיכך הוכח, כי התובעת חתמה על הסכם בלתי קריא לחלוטין. יתרה מזו, הנתבעת צרפה לכתב הגנתה ולנוחיות בית הדין נוסח קריא של ההסכם ללא חתימת צדדים כלשהם, שכן ההסכם עליו חתמה התובעת הינו בלתי קריא גם לגרסתה ובפרט בסעיפים הרלוונטיים והמהותיים. אמנם, אין מסקנת בית הדין, כי הנתבעת פעלה בצורה מודעת, אולם, כאשר הוכח בפנינו, כי התובעת חתמה על הסכם בלתי קריא וכאשר נאמר לה , כי מדובר בהסכם סטנדרטי ולא הופנתה תשומת לבה במעמד החתימה על הנוסח הבלתי קריא, כי הינה מחוייבת לתקופת עבודה בת שנה או כי הנתבעת זכאית לקזז משכרה סכומים כלשהם, וכאשר עותק ההסכם לא הומצא לתובעת בשלב כלשהו, בנסיבות אלה, יש לקבל טענתה, כי אין לחייבה על פי הוראות ההסכם הנ"ל. אין לחייב התובעת בקיזוז תמורת ההודעה המוקדמת משכרה מהטעם, כי במועד הפסקת עבודתה נתנה הודעה מוקדמת של שבועיים ימים בכפוף לכך, כי תקבל התחייבות ששכרה ישולם לה. אולם תגובת הנתבעת היתה, כי תעשה את אשר על לבה ובכך ויתרה על ההודעה המוקדמת אשר נתנה התובעת. התובעת לא היתה מודעת לחובתה למתן הודעה מוקדמת של 30יום או להודעה מוקדמת כלשהי, אולם בהגינותה ועל פי חובתה, מצאה לנכון, למרות האמור לעיל, לתת הודעה מוקדמת. מדובר בעובדת שעבדה כעשרה ימים בלבד או כחודש ימים מיום תחילת עבודתה ולפיכך אין לקבל גרסת הנתבעת, כי יש לקזז מלוא תמורת ההודעה המוקדמת ממשכורתה בהתאם לחוזה, כאשר הנתבעת שללה ההודעה המוקדמת שניתנה על ידי התובעת ולא מצאה לנכון להתריע בפניה, כי עליה לתת הודעה מוקדמת 30יום בהתאם להוראות החוזה. מדובר בהתנהגות הגובלת בחוסר תום לב כלפי התובעת. יצויין, כי תקופת ההודעה המוקדמת שבהסכם העבודה ואורכה עומדת בניגוד לתקופת ההודעה שפורטה בהסכם הקיבוצי הכללי במשק הפרטי בדבר מתן הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות מיום . .26.5.96וספק אם תקופת ההודעה שפורטה בהסכם, המחמירה עם זכויות התובעת, עומדת בפני הביקורת השיפוטית, בשים לב לתקופת עבודתה הקצרה בנתבעת. בכל מקרה, בנסיבות המקרה הנדון, לא מצאנו כל מקום לקזז משכרה של התובעת את תמורת ההודעה המוקדמת. הנתבעת מבקשת לקזז את עלות ההדרכה שניתנה לתובעת בשיעור מחצית משכורת חודשית. הנתבעת לא השכילה להוכיח, ולו לכאורה, התנאים שפורטו בס' 3לכתב הגנתה ואשר בהסתמך עליהם מבקשת לקזז שכר שבועיים מאת התובעת. לא הוכח, כי ניתנה הדרכה כלשהי לתובעת ולפיכך אין לקזז משכרה את עלות ההדרכה שלא ניתנה לה. באשר לשיעור הנזק הנטען ובסך 000, 5ש"ח. יצויין, כי אין מדובר בסכום קצוב על פי הוראות ההסכם ולפיכך הנתבעת אינה רשאית לקזז סכום זה משכרה של התובעת אלא אם הוכח הנזק בפועל. נזק זה לא הוכח בפנינו, ולו לכאורה. .3לפיכך, ומכלל הנימוקים שפורטו לעיל, התובעת זכאית לקבלת שכרה בגין תקופת עבודתה ושלא הוכחש על ידי הנתבעת בעדותה בפנינו, לרבות החזר הוצאות נסיעה. .4נשאלת השאלה האם זכאית התובעת לפיצויי הלנת שכר? הנתבעת השכילה להוכיח, כי נתגלתה מחלוקת של ממש באשר לעצם החוב לפיכך, חוב שכר העבודה ישא הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום הגשת התביעה ועד עבור 30יום מיום המצאת פסק הדין, ובמידה ולא ישולם במועד הנ"ל ישא פיצויי הלנת שכר עד לפרעון המלא בפועל. .5לסיכום - הננו מחייבם הנתבעת לשלם לתובעת סך של .830- ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום הגשת התביעה ועד עבור 30יום מיום המצאת פסק דין זה. במידה ולא ישולם הסך הנ"ל במועד הנ"ל, ישא פיצויי הלנת שכר עד לפרעון המלא בפועל. כן תשלם הנתבעת לתובעת החזר הוצאות נסיעה בסך 54ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום הגשת התביעה ועד לפרעון המלא בפועל. הנתבעת תשלם לתובעת הוצאות בשיעור .350- ש"ח תוך 30יום שאם לא כן ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל. .6ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים או סגנו תוך 15יום מיום המצאת פסק הדין.התפטרות