מעוולים במשותף בנזיקין | עו"ד רונן פרידמן

##(1) מה זה "מעוולים במשותף" ?## מה ההגדרה של "מעוולים במשותף" ? מעוולים במשותף הוגדרו ע"י כבוד השופט (כתוארו אז) שמגר בע"א 22/75 כליפא אדרי נ' יחזקאל עזיזיאן ואח': מזיקים המבצעים את העוולה במסגרת פעולתם המשותפת והמתואמת, היינו מספר מעוולים הפועלים בצוותא חדא למען מטרה אחת. שניים או יותר החבים בחובה אחת משותפת כלפי הניזוק ואשר גורמים למעשה העוולה, על ידי הפרתה של החובה האמורה. המעוול ומי שנושא באחריות שילוחית לעוולתו של המעוול ומי שאחראי למעשיו של המעוול כמסייע, כמייעץ או כיוצא בזה. ##(2) חלוקת האחריות בין מעוולים במשותף:## אשר לחלוקת אחריות בין מעוולים במשותף, המבחן לקביעת שיעור ההשתתפות בין מעוולים במשותף בנזיקין, הוא "מידת האחריות" של כל אחד מהמעוולים לנזק. מידת האחריות נבחנת על פי מידת האשמה ההדדית ומשקלה היחסי של התנהגות כל אחד מן הצדדים באשם לגרימת הנזק (ראו ע"א 3656/99 טרנסכלל בע"מ נ' מ.א.ר. מסחר וספנות בע"מ, פ"ד נו (2) 344; ת"א (מחוזי י-ם) 9107/07 פסקו נ' דניה סיבוס חברה לבניין בע"מ (9.1.12)). (עוד ראו דבריו של כב' השופט עמית בע"א 7008/09, 7161/09 ג'אבר עדנאן נ' משרד החינוך שניתן ביום 03/05/10). ##(3) האחריות מעוולים במשותף בנזיקין - ביחד ולחוד:## הכלל הינו כי האחריות על מעוולים במשותף מוטלת " ביחד ולחוד", ובפרט מקום בו אחד מהמעוולים איננו סולבנטי, אזי הנזק " מתגלגל" לפתחו של אחד המעוולים ולא לפתחו של הניזוק ( ראו למשל:ע"א 8684/11 אלקיים נ' עזבון המנוח ניב יבור (25.06.2014); ע"א 2579/11 בנק הפועלים בע"מ נ' סולכור חברה לשיווק וקניות בע"מ (29.06.2014) . ##(4) הבחנה בין סוגים של מעוולים:## בהתאם להלכה הפסוקה, יש להבחין בין שלושה סוגים של מעוולים: ##(א)## מעוולים במשותף (joint tortfeasors). ##(ב)## מעוולים בנפרד שגרמו נזק אחד בלתי ניתן לחלוקה (several concurrent tortfeasors). ##(ג)## מעוולים בנפרד, אשר גרמו לנזקים נפרדים (tortfeasors several independent). ביחס לשתי קבוצות המעוולים הראשונות, יש לחייב את המעוולים בנזק שגרמו - ביחד ולחוד. באשר לקבוצת המעוולים השלישית ניתן להטיל על כל מזיק את הפיצוי על שגרם בפועל. הנטל להוכיח שהנזק שנגרם ניתן לחלוקה מוטל על המעוולים, ואם לא יעמדו בנטל יחויבו ביחד ולחוד לכל הנזק שנגרם. ביחס לאמור ניתן לעיין בע"א 7008/09 ג'אבר עדנאן עבד אל רחים נ' מוסבאח עבד אל קאדר; ד"נ 15/88 מלך נ' קורנהויזר; ע"א 8500/06 חוות צברי אורלי נ' מדינת ישראל; ע"א 878/06 דב טרויהפט נ' דוד עטיה; ע"א 8133/01 יצחק נ' לוטם שיווק בע"מ; ע"א 610/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי. בע"א 7008/09 ג'אבר עדנאן עבד אל רחים נ' מוסבאח עבד אל קאדר נקבע כי "ההבחנה בין שלושת סוגי המקרים אינה תמיד קלה. יש ומדובר במעשי עוולה נפרדים אך משולבים זה בזה כך שלא ניתן לייחס כל אחד מרכיבי הנזק למי מן המעוולים-המזיקים. יש מעשי עוולה שכל אחד מהם הוא חוליה בשרשרת סיבתית המובילה לנזק שנגרם לניזוק". ##(5) מעוולים במשותף - סיכום:## בד"נ 15/88 שמואל מלך נ' ורדה קורנהויזר פ"ד מד(2) 89 השתמש בית המשפט במבחן שקבע כב' השופט שמגר בע"א 22/75 אדרי נ' עזיזיאן ואח' וערעור שכנגד, פ"ד ל(1) 701 לבחינת היות מעוולים " מעוולים ביחד". נקבעו שלוש חלופות לכך ונראה שהן רלוונטיות עד עצם היום הזה: מזיקים המבצעים את העוולה במסגרת פעולתם המשותפת והמתואמת, היינו מספר מעוולים הפועלים בצוותא חדא למען מטרה אחת. שניים או יותר החבים בחובה אחת משותפת כלפי הניזוק ואשר גורמים למעשה העוולה על-ידי הפרתה של החובה האמורה. המעוול ומי שנושא באחריות שילוחית לעוולתו, או המעוול ומי שאחראי למעשהו של המעוול כמסייע, כמייעץ או כיוצא בזה. המשפט הישראלי מכיר במציאות של " מעוולים ביחד" החבים ביחד ולחוד בהטבת נזקי הניזוק. יוער כי לעניין זה אין אבחנה במשפטנו בין מעוולים במשותף בנזיקין שגרמו לכמה נזקים ובין " מעוולים בנפרד" שגרמו לנזק אחד שאינו ניתן לחלוקה. אלה ואלה יחויבו בהטבת נזקי הניזוק ביחד ולחוד. עוולהמעוולים במשותף / ריבוי מעווליםנזיקין