לשון הרע ביחסי עובד מעביד

ת.א. (מרכז) 8370-02-11, גמא ניהול וסליקה בע"מ נ' חלמיש ואח' (6.7.10), נדונה סמכותו של בית הדין לעבודה בתביעות המבוססות על חוק איסור לשון הרע, כאשר הסמכות בבירור חלה, גם כאשר המדובר בעובד לשעבר ובמעביד לשעבר, ועילת התביעה הינה בקשר ליחסי עבודה. בעניין חלמיש נאמרו הדברים הבאים: "כאשר מתקיימים יחסי עובד ומעביד כסדרם הרי שהסיכוי כי תתקיים עילה מכח חוק איסור לשון רע הוא נמוך יותר מזה הקיים כאשר יחסי עובד מעביד כשלו. דווקא לאחר סיום יחסי העבודה שבין הצדדים יתכן ומי מהצדדים יראה עצמו פטור מחובות אשר הוטלו עליו כלפי הצד האחר בעת שהצדדים היו קשורים במערכת יחסים של עובד ומעביד. סביר להניח כי לאחר ניתוק יחסי עובד ומעביד בין הצדדים יווצר מצע "פורה" יותר למעשים המבססים תביעה בגין לשון הרע". אשר על כן, הגיונם של דברים, כמו גם תכלית החוק, מביאה למסקנה, כי גם תביעות שעניינן הוצאת לשון הרע שנעשתה על-ידי עובד לשעבר על מעבידו לשעבר, או להיפך, על-ידי מעביד לשעבר על עובדו לשעבר, וזאת בהתייחס למעשים ו/או אמירות במהלך קיומם של יחסי עובד ומעביד, תהא בסמכות בית הדין לעבודה. יחסי עובד מעבידלשון הרע / הוצאת דיבה