ערעור על החלטת ביניים של בית משפט השלום

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא בהחלטת ביניים של ביהמ"ש השלום: הבנק הבינלאומי הראשון לישראל הגיש ערעור על החלטת בימ"ש השלום אשר בה נקבע כי על הבנק להשיב על שאלון. ב"כ הבנק ביקש מבימ"ש השלום רשות ערעור על החלטה זו ומבוקשו ניתן לו. לפיכך הוגש הערעור בתיק הזה. במצורף לערעור הוגשה הבקשה לעכב ביצוע ההחלטה נשוא הערעור וכן בקשה נוספת לעכב הביצוע וזאת במעמד צד אחד. המדובר בהחלטת ביניים של ביהמ"ש השלום אשר הוגדרה בחוק בתי המשפט בסעיף 53(ב) כ"החלטה אחרת", שם נקבע - "החלטה אחרת של בית משפט שלום בענין אזרחי ניתנת לערעור לפני בית-משפט מחוזי, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית-המשפט המחוזי. עינינו הרואות כי רשות הערעור שניתנה ע"י ביהמ"ש השלום, ניתנה שלא כחוק, ובהעדר בקשה למתן רשות לערעור - בפני, הרי הוגש הערעור שלא ברשות והוא נדחה על הסף. לפיכך נדחה הערעור כולל ההמרצות לעיכוב ביצוע ההחלטה נשוא הערעור, על הסף. החלטת בינייםערעור