תורת ההשתק (מניעות)

"תורת ההשתק (estoppel), המכונה גם "מניעות", נועדה למנוע תוצאות בלתי צודקות המתחייבות לכאורה על-ידי הדין - וזאת על-ידי השתקתם של המתדיינים מלטעון בבית המשפט טענות משפטיות ועובדתיות שהן נכונות כשלעצמן (נ' כהן, "דפוסי החוזים ותום לב במשא ומתן:בין הכלל הפורמלי לעקרונות הצדק" הפרקליט לז (תשמ"ו-מ"ז) 13, 22). השתק מכוח מצג מונע צד מלהתכחש למצג שהציג לפני צד אחר, אם אותו אחר הסתמך על המצג בתום לב ובאופן סביר, ושינה עקב כך את מצבו לרעה" רע"א 4928/92 יחזקאל עזרא נ' המועצה המקומית תל-מונד (1993) , פ"ד מז (5) 94, 100. השתק / דיני מניעות