הגשת תביעה נגד עיזבון

בתביעה נגד עיזבון מוטל על התובעים נטל הוכחה גבוה מזה המספיק בהליך אזרחי רגיל [ע"א 5997/92 דוד מלק נ' מנהל עזבון הרב יהושע דויטש ז"ל, פד"י נא(5) 1 (1997)]. כדברי בית המשפט העליון בע"א 459/59 מלכה פינקלשטיין נ' ברוך (ברונק) פרושטייר, פד"י יד(3) 2327, 2333 (1960): "כאשר התביעה היא נגד עזבון או אחד מיורשיו, יש קודם-כל לעקור מן הלב את הספק, פן ואולי היתה באמתחתו של הנתבע החי טענה כל שהיא העשויה לסכל- אם על-ידי כפירה ואם על-ידי עדות סותרת- את תביעת יריבו". לפיכך, נקבע בפסיקה, כי על התובע מעיזבון להביא ראיות חזקות במיוחד וסיוע לעדותו שלו [ע"א 5997/92 דוד מלק נ' מנהל עזבון הרב יהושע דויטש ז"ל, פ"ד נא(5) 1 (1997)]. עיזבון