הימנעות מהבאת ראיה

בע"א 548/78 שרון נ' לוי, פד"י לה (1) 736, 760, נפסק: "כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים יממה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת כנגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים פליליים, וככל שהראייה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" בפסק דינה של כב' השופטת וירט-ליבנה בע"ע 380/09 סוזי וסילבסקי נ' ריביירה ייצור ושייוק רהיטים בע"מ (17.10.2010), פסקה 10 לפסק הדין, קיימת התייחסות להימנעות צד מהבאת ראיה או עד היכול לתמוך בגרסתו.הימנעות מהבאת ראיה