סעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי - חוק התיישנות דוחות חנייה

חוק התיישנות דוחות חנייה / זמן התיישנות דוח חניה: התיישנות העונש על אי תשלום דוחות חניה, מוסדרת בסעיף 10 לחוק סדר הדין הפלילי, הקובע: "10. עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו - (1) בפשע - עשרים שנים; (2) בעוון - עשר שנים; (3) בחטא - שלוש שנים". עבירות הקנס נמנות על עבירות מסוג חטא. בהתאם, תקופת התיישנותו של העונש בגינן הינה שלוש שנים מיום שפסק הדין נעשה לחלוט וכפי שנפסק בבג"ץ 1618/97 יצחק סצ'י נ' עיריית תל-אביב-יפו, "אין לאכוף תשלומם של דוחות חניה שנרשמו בתקופה המסתיימת שלוש שנים לפני שהומצאה לחייב ה"דרישה לתשלום חובות בגין דו"חות חניה". (פסק דינו של כבוד השופט י' טירקל, פ"ד נב(2) 542, 569) דוח חניההתיישנותחניהסדר דין פלילימשפט תעבורהמשפט פלילי