התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי : "6. התפטר עובד לרגל מצב בריאותו הוא או של בן-משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות - רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים...". בקשר לסעיף זה נפסק: "על פי לשון הסעיף ההתפטרות הינה "לרגל" מצב בריאות של העובד, ללמדנו כי הגורם לא רק שצריך להיות קיים אלא, והוא העיקר, שאותו גורם היה הפועל, המניע והמביא לתוצאה. יש להוכיח כי הגורם הרפואי האובייקטיבי הוא זה שפעל בבחינת "המניע והמביא" להתפטרות. על העובד להציג מסמכים רפואיים המתייחסים לתקופה הרלבנטית להפסקת העבודה ותומכים בטענותיו ( דב"ע נז/57-3 סנונית בע"מ - שולמית פרץ, ניתן ביום 26/1/97), אם כי אין הכרח כי אלו יוצאו במועד שקדם להתפטרות. די בכך שיתייחסו לתקופה אשר קדמה להפסקת העבודה, ויצביעו על כך שהפגימה הרפואית פגעה ביכולת עבודתו של העובד ( דב"ע לא/17-3 שרה רפפורט - שולמית אסולין, פד"ע ב, 25). אין גם הכרח כי מצב הבריאות הלקוי ימנע מן העובד להמשיך בעבודתו, ואולם נדרש כי מצב זה יהווה רקע להחלטתו לפרוש מעבודתו." (עב' (י-ם) 2819/06 אלכסנדר פנקס נ' אופטיקה הלפרין פורסם ביום 04/01/10). רפואההתפטרות