חתימה על חוזה כראיה לגמירות דעת

נאמר לא אחת בפסיקת בתי המשפט בישראל כי חתימתו של צד על חוזה כתוב מהווה ראיה חזקה (אולי מכל ראיה אחרת) לגמירת דעתו. רוב האנשים המתקשרים בחוזה בכתב מקפידים כי החוזה ייחתם בידי המתקשרים. כאשר מוצגת טיוטת חוזה לא חתומה, מוטל על ביהמ"ש לבדוק ביתר קפדנות את קיום היסוד של גמירת דעת בצידו של מי אשר לא חתם על החוזה (ראה לעניין זה למשל: ע"א 692/86 יעקב בוטקובסקי ושות' - חברה ליבוא ושיווק בע"מ נ' גת ואח' - פד"י מד (1), 57,70). חוזההגשת ראיותמסמכיםגמירות דעת