ניסוח מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים

להלן דוגמא של מכתב התפטרות עקב הרעת תנאים ## הנדון: הרעת תנאי העסקה## 1. כידוע לך היטב אני עובד ב___________ 2. כפי שהודעתי לך במספר הזדמנויות הרי מזה למעלה משנה ואני סובל מהרעת תנאים בעבודה שבאה לידי ביטוי, בין השאר, בעומסים ובלחצים לא נורמליים בעבודה, בהפגנת אי אימון מצדכם כלפי, הטרדה מצד עובדי ה_______ ואיומים מצד לקוחות ו/או עובדי ה_________ ופגיעה ברכושי הפרטי על ידי מי מטעם עובדי ה_________. 3. פניותיי אליך לצורך תיקון הרעת התנאים וטיפול בתלונותיי, זכו להבטחות שלא קוימו. 4. לאחרונה ובשל הלחצים והמצב הבלתי נסבל בעבודה החלה התדרדרות במצבי הרפואי, לרבות בתפקוד מערכת הנשימה ולחצים בלב. 5. לאור מספר ההזדמנויות אשר ניתנו לכם ולאור העובדה כי לא נעשה דבר מצדכם לתיקון המצב ובהמשך לשיחותינו בימים האחרונים, לרבות ביום 12.11.10 בה התרעתי בפניכם שוב על הרעת תנאי ההעסקה ובהיעדר כל פתרון מצדכם, אני נאלץ בזאת להודיעכם כי אין ביכולתי להמשיך בתנאים הבלתי נסבלים שנוצרו בעבודה ואני מסיים בצער רב את עבודתי ביום 12.12.10 כולל. 6. המשך עבודתי אצלכם בתנאים שנוצרו במהלך התקופה האחרונה תביא ללא ספק להידרדרות רצינית במצבי הבריאותי. 7. אין צורך לומר כי התעלמותכם מזה למעלה משנה מהמצב הבלתי נסבל בתנאי העסקתי והתעלמותכם מדרישותיי וטענותיי במהלך כל התקופה לתיקון תנאי ההעסקה, הובילו אותי לקבלת החלטה כואבת זו. ברור כי מכתבי זה אינו ממצה את כל הטענות והעובדות בקשר לתנאי העסקתי. 8. אין באמור במכתבי זה בכדי לגרוע ו/או לפגוע בטענות ו/או בסעדים אשר עומדים לרשותי על פי כל דין" ##להלן פסיקה בנושא התפטרות עקב הרעת תנאים:## בעניין ג'ואנה יחיאל (דב"ע נג/223-3 פלסטין פוסט בע"מ - ג'ואנה יחיאל, פד"ע כז 436) קבע בית הדין הארצי לעבודה כי: "בכל מקצוע וסוג עבודה יש לבחון את הנסיבות ביחסי עבודה לגופן טרם יוחלט, על פי אמת מידה אובייקטיבית, אם יש באותן נסיבות כדי להגיע למסקנה שאין לדרוש מעובד שימשיך עבודתו בהן". עוד קבע ביה"ד הארצי כי: "לא תחושותיו הסובייקטיביות של העובד ולא דעותיו או חששותיו הם העומדים לדיון. בית הדין צריך לבחון האם, בנסיבותיו של כל עניין, התקיימו - על פי אמות מידה אובייקטיביות - 'נסיבות' המזכות עובד להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים. "( ע"ע 001271/00 אמ"י מתו"ם בע"מ - חיים אברהם ואח', ניתן ביום 10.2.2004) וכי: "לא אחת יקרה שעובד יראה את עצמו נפגע מהיחס אליו, הן מצד מעביד והן מצד חבריו לעבודה. אולם לא בכל מקרה או שרשרת של מקרים, הגורמים לעובד אי-שביעות רצון, או מורת-רוח, יש לראות עילה המצדיקה את התפטרותו עם זכות לפיצויים, מכוח סעיף 11(א), סיפא, לחוק פיצויי פיטורים". (דיון (ארצי) 3-34/לג ארנה קורנבליט נ' א' רוזנגרטן בע"מ, פד"ע ד(1) 411, 414) התפטרותהרעת תנאיםמכתב התפטרות / הפסקת עבודהמסמכים