עיקול אצל צד שלישי

העיקול בכלל ועיקול אצל צד שלישי בפרט, כפי שהוסדר בהוראות חוק ההוצאה לפועל, נועד לייעל ולהחיש את גבייתם של חובות פסוקים וחובות מיסים. כדי להגשים מטרה זו ולהבטיח את יעילותו של העיקול אצל צד שלישי אף הרחיק המחוקק לכת וחשף את הצד השלישי לסיכון של חיוב אישי היה ולא יקיים את הוראות החוק ה"מגייסות" אותו על כורחו לסייע לנושה בגביית החוב. אך בצד האינטרס הציבורי להעמיד לרשות הנושה, ובכלל זה רשויות המס, אמצעים מהירים ויעילים לגביית חובות, עומד האינטרס של הצד השלישי, שהמחוקק עירב אותו בסכסוך לא לו, כי זכויותיו שלו לא "תוקרבנה" במידה העולה על הנדרש לצורך הגשמת אינטרס ציבורי זה. כמו כן, מן הראוי הוא שזכותו של החייב לפרטיות לא תיפגע שלא לצורך ובמידה העולה על הנדרש לשם הגשמתו של האינטרס הציבורי הקיים בגביית חובות (ראו עניין עיריית ראשון-לציון). עיקול צד ג'עיקול