פיצויי פיטורים לעובד שעבד בהתחלה דרך כוח אדם

עובד של חברה לאספקת כוח אדם שנשלח מטעמה לעבוד במפעל ולאחר מכן נקלט כעובד במפעל, לעניין הזכאות לפיצוי פיטורים תבוא במניין גם תקופת עבודתו במפעל באמצעות חברת כוח האדם למעט במקרה ששולמו לו פיצויי פיטורים ממעבידו הקודם (דב"ע שן/3-105 ת.ד.ל. שירותים טכניים בע"מ נ' אהרון בביאן, פד"ע כב 102). סעיף 1(א) לחוק פיצויי פיטורים הקובע: "1 .א) מי שעבד שנה אחת ברציפות - ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים." פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטוריםחברות כוח אדם