תוספת שכר לעובדי ניקיון - 10%

תוספת שכר לעובדי ניקיון - תוספת 10% בענף הניקיון הוגשה תביעה של עובדת ניקיון לבית הדין לעבודה, לטענת התובעת זכאית היא לסך של 12,561 ₪ בגין תוספת 10% בענף הניקיון והתחזוקה בהתאם לטבלה שצורפה כנספח 20. בתקופה שבין חודשים 7.04- 1.05 עבדה התובעת באופן קבוע במשמרת מפוצלת כשההפסקה עלתה על שעתיים, ובתקופה 1.08 - 8.09 עבדה באסותא ובבית מרקחת . מנגד טענה הנתבעת כי התוספת נקובה בהסכם הקיבוצי בלירות ונעדרת היא כל ערך כספי וממילא נבלעת בשכר המינימום . עוד נטען כי התוספת לא פורטה ולא כומתה כנדרש, כמו כן התוספת איננה ניתנת לפדיון ואינה חלה על האתרים בהם הועסקה התובעת וזאת משהתובעת עבדה ב"אסותא" ולא הורשתה להיכנס למרפאות ועבדה רק בשטחים ציבוריים. לאחר עיון בטענות הצדדים ובהוראות הצו ,בית הדין לעבודה קבע כי דין התביעה ברכיב זה להתקבל בחלקה. ואפרט. סעיף ח' לצו הרחבה בענף מפעלי הנקיון והתחזוקה קובע כדלקמן: "(1) במשרדים : שכר חודשי 3,016 ל"י שכר יומי - 116 ל"י. (2) בבתי חולים : במרפאות ובמעבדות רפואיות וכן גם בדירות מגורים , בהן עבודת הניקיון מבוצעת באמצעות קבלנים , תחול תוספת של 10% על המחירים הנקובים לגבי ניקוי משרדים. (3) עבודות מיוחדות : עבור עבודות מיוחדות בנקיון , אחרי שפוץ או צביעה או סיוד בבנין וכן גם עבור עבודה לא רצופה (יום עבודה מפוצל , בהפסקה של שעתיים לפחות) לפי דרישת המעסיק- תשולם תוספת בשיעור של 10% לשכר הנ"ל". עיון בחוזר המנכ"ל מעלה כי בסיפא לחוזר צוין כדלקמן: "תוספת עבודה בבתי חולים ובמרפאות - תוספת של 10% לשכר היסוד על פי סעיף ח'2" תוספת עבור עבודות מיוחדות ופיצול שעות - ניתנת לעובדי ניקיון אשר מועסקים לפחות בשני מקומות שונים ביום. שיעור התוספת הוא 10% לשכר היסוד על פי סעיף ח'3 לצו ההרחבה. אשר לתוספת 10% לה עותרת התובעת בגין התקופה בה עבדה במשמרות מפוצלות, אין לקבל תביעת התובעת בגין תקופה זו שעה שבחוזר המנכ"ל מצוין כי התוספת משולמת לעובדי ניקיון המועסקים לפחות בשני מקומות שונים ביום. לא נטען וממילא לא הוכח כי התובעת עבדה באופן כזה. עובדי ניקיוןתוספות שכר