תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי

מה המאפיינים של תפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ? מה פסק בית הדין הארצי בדבר מאפייני התפקיד הדורש "מידה מיוחדת של אמון אישי" ? המאפיינים הנבחנים הם מקומו של העובד בהיררכיה הארגונית של החברה, סמכותו לקבוע מדיניות, שכר ותנאי עבודה, וטיב התפקיד. כך נפסק בנושא (ע"ע (ארצי) 188/06 בוג'ו - קל בנין בע"מ, (28.11.10)): "המאפיינים של עובד בתפקיד הדורש 'מידה מיוחדת של אמון אישי' הם: שכר גבוה; שותף למידע רגיש של המפעל; אחריות מיוחדת ואפשרות להחליט באופן עצמאי. בעניין בסט ביי נקבע כי כדי שחוק שעות עבודה ומנוחה לא יחול על עובד בשל 'מידה מיוחדת של אמון אישי' צריכה להתקיים זיקה קרובה ומיוחדת של בעל התפקיד בו מדובר ל'תפקיד הנהלה' עליו לא חל החוק, כגון - מנהל לשכה של מנהל חברה גדולה או נהג המנכ"ל". כמו כן נקבע כי 'אפשר גם שהחוק לא יחול על עובד השותף לסודות המפעל או שהוא איש סודה של ההנהלה'." משרת אמון