תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 78 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, שלפיהן "כל מקום שבעל דין טוען טענות מצג-שווא, תרמית, זדון או השפעה בלתי הוגנת, ובכל מקרה אחר המזקיק לפרטים, יפורשו הפרטים ותאריכיהם בכתב הטענות." לא זו אף זו, טענות מהסוג האמור טעונות רמת הוכחה מוגברת. יפים דבריה של השופטת פוקצ'יה בע"א 3725/08 חזן נ' חזן [3.2.11]: 'ככלל, טענות מסוג זה, שנילווה להן, על פי רוב סממן של חוסר ניקיון כפיים, טעונות בשל טיבן רמת הוכחה נכבדה לצורך ביסוסן. ייחוס לאדם התנהגות שיש בה חוסר ניקיון כפיים, מרמה או כזב מחייב בראיות בעלות משקל ואמינות. כשם שלא בנקל יוכיח בעל דין טענות בדבר תרמית, המחייבות ביסוס ברמת הוכחה גבוהה במיוחד, כך גם טענות בדבר פיקטיביות של עסקה, המשיקות לטענות מרמה, מצריכות רמת הוכחה התואמת במשקלה לרצינותה ולחומרתה של הטענה הנטענת.'תקסד"א 1984 (הישנות)