פגיעת גב בעבודה

מה הדין במקרה של פגיעת גב בעבודה ? מהפסיקה עולה, כי הטוען לקיומו של אירוע תאונתי בעבודה בקשר לפגיעה בגב צריך שיצביע על פעולה מסוימת, אירוע בלתי צפוי נקודתי בזמן, שגרם לפגיעה בגב, כגון התכופפות, הרמת משא כבד, תנועה חריגה או לא נכונה. פסיקה: דב"ע מד/0-90 צבי שפיר - המוסד לביטוח לאומי פד"ע טו 93; דב"ע נא/0-218 המוסד לביטוח לאומי - משה דרור פד"ע כד 545; דב"ע נז/0-98 מיכאל ממן - המוסד לביטוח לאומי עבודה ארצי). תנאי ראשון לבחינת קיומה של "תאונה", הוא קיומו של אירוע תאונתי - כלומר, אירוע בלתי צפוי מראש, שניתן לאיתור מבחינת המקום והזמן. בענייני פגיעות גב, קובעת ההלכה הפסוקה, כפי שהיא היום, ש'תפיסת' גב במהלך העבודה עשויה להיחשב כמזכה בדמי פגיעה בגין תאונת עבודה, אך זאת בתנאי שניתן לייחס את תפיסת הגב לאירוע כלשהו בעבודה. אירוע זה יכול להיות בהרמת משא או בתנועה חפוזה או בהתכופפות. אין הוא אפילו חייב להיות חריג, או שונה בעוצמתו מאירועים אחרים בחיי היומיום, אך עדיין יש צורך שיהיה אירוע כלשהו בעבודה שאליו ניתן לקשור את 'תפיסות' הגב, כתנאי הכרחי, לאו דווקא מספיק, לשם קביעה שמדובר בתאונת עבודה.עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גב