פיטורים עקב אי חידוש אשרת עבודה

המקרים בהם הכירה הפסיקה בזכאות לפיצויי פיטורים בעקבות אי חידוש אשרת עבודה, התייחסו למצבים בהם עבודתם של עובדים זרים הופסקה לאחר שנתפסו על ידי רשויות ההגירה. הפסיקה ראתה בנסיבות כאמור, כנסיבות בהן אין לדרוש מעובד שימשיך בעבודתו, וכפועל יוצא הכירה בזכאות העובד לפיצויי פיטורים מכח הוראת סע' 11 (א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג  - 1963. בענייננו אשרת עבודתם של התובעים פקעה כבר בחודש דצמבר 2001 ולאחר מכן המשיכו התובעים לעבוד אצל הנתבעת במשך תקופה של כשנה וחצי. התובעים כלל לא טענו כי נתפסו על ידי רשויות ההגירה. לפיכך, משלא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין הפסקת עבודתם של התובעים לבין אי חידוש אשרת עבודתם, אין התובעים זכאים לפיצויי פיטורים". (תע"א (ת"א) 5202,7180/07 אוסלו מחמט וקראדניז מחמוט נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע"מ (14.9.11)), כן ראו ניתוח דומה בפסק דינו של מותב בראשות כב' השופטת ורדה סאמט: 8922/06 אילדניז מומין נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניין בע"מ (13.12.06)). הנטל להוכיח פיטורים, וזכאות לפיצויי פיטורים, מוטל על העובד התובע. אשרה (ויזה)מסמכיםמשרד הפניםאשרת עבודהפיטורים