צו הבאה לעד שהגיש תצהיר

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא דחיית בקשה לצו הבאה לעד שהגיש תצהיר: 1. התובעת מבקשת צו הבאה כנגד X שתצהירה הוגש במסגרת תצהירי התובעת. 2. אנו דוחים בקשה זו מהטעמים הבאים: א. בפתח דיון ההוכחות הראשון מיום 3.1.11 הודיע ב"כ התובעת שהעדה לא התייצבה. ב. לקראת דיון ההוכחות שהתקיים ביום 26.1.11 לא הוגשה בקשה להזמנת העדה. ג. בתום הדיון האחרון מיום 26.1.11 ניתנה החלטה ובה הוראה להזמין את הגב' X. מזכירות בית הדין ביצעה את ההחלטה אך אישור המסירה חזר כ"לא נדרש". ד. קיימת מחלוקת בין הצדדים אם המסירה שביצע המתמחה של ב"כ התובעת היא מסירה כדין אם לאו, ואולם הואיל ואין מחלוקת כי האירוע שתואר ע"י המתמחה אירע 5 ימים לפני מועד הדיון, הרי שהמסירה בוצעה באופן שאיננו מזכה את התובעת לבקש דחיית הדיון לצורך הבאת העדה. ה. לאמור נוסיף שב"כ התובעת הצהיר בפנינו שמדובר בעדות שולית. ו. לאור כלל האמור, הבקשה לדחיית הדיון לצורך הוצאת צו הבאה לעדה מישל ברמץ, נדחית. ז. בגין הבקשה שלא היה מקום להעלותה מלכתחילה, ובגין בזבוז הזמן של בית הדין ושל הצד שכנגד, תשלם התובעת הוצאות בסך 500 ₪.מסמכיםצו הבאהצווים