שחרור ממעצר בעבירות אלימות במשפחה

בבש"פ 1961/03 פלוני נ' מדינת ישראל, נקבע, בין היתר, כי: "ערכי כיבוד הזולת ובמיוחד בת זוג ובן משפחה הם מסוג הערכים שאינם מיוחדים לארץ או לעם. הם יורדים למהות מערכות היחסים האנושיות וליסודות קיומו ותפקודו של התא המשפחתי... זכותה של המתלוננת לחרות ולכבודה כאדם היא נקודת המוצא מכל בחינה שהיא והיא זכאית לחיים של חופש ובטחון. איום על מימוש זכויותיה אלה עשוי להביא למעצרו של המתנכל להם...". ביהמ"ש בדחותו את הערר במסגרת החלטה זו אף קבע: "במקרה זה החשש לשלומה של המתלוננת מאלימות של העורר הוא חשש רציני ואמיתי, ...אין להעמיד את המתלוננת בסיכון לשלומה בהנחה שתחזור לחיות בביתה ולא נמצא מענה ראוי להסיר את האיום הזה על דרך חלופת מעצר נאותה". בבש"פ 11276/02 פלוני נ' מדינת ישראל נפסק, בין היתר, כי: "עבירות האלימות הפיזית והמילולית המיוחסות לעורר הן חמורות. אין להקל ראש באיומים על חיי אדם, במיוחד בשל העובדה כי על פי התשתית הראייתית לכאורה נהג העורר באלימות פיסית נגד בת זוגו...". ב- בש"פ 8171/06 עבדלימוב נ' מ"י נפסק בין היתר, כי: "... אין להסיק מכך כי לעולם לא תימצא חלופת מעצר הולמת לנאשם בעבירות אלימות משפחה או כלפי בן או בת זוג. עם זאת בשל המימד הפסיכולוגי החזק וההתנהגות הלא רציונאלית הטבועים בעבירות מסוג זה, שמור תפקיד מיוחד לתסקיר המעצר בקביעה אם ניתן לאיין את מסוכנותו של הנאשם בחלופת מעצר אם לאו ..." ב- בש"פ 6768/06 גורודינצין נ' מ"י נפסק בין היתר, כי גם במקרים בהם קיימת חזקת מסוכנות סטטוטורית אין למנוע מכל וכל בחינתה של חלופת מעצר, דברים אלה נכונים גם בעבירות של אלימות במשפחה [בש"פ 3185/06 ע' א' נ' מ"י], וכי יש לזכור שאנו איננו מצויים בשלב העונש אלא בשלב המעצר ועל הפרק לא חומרתן או שיפלותן של העבירות כשלעצמן אלא המסוכנות הנובעת מהן, והשאלה היא הניתן להפיג לעת הזאת את מסוכנות העורר. בפרשת גורדינצין הנ"ל הורה ביהמ"ש העליון על הגשת תסקיר מעצר לביהמ"ש המחוזי. 33. לענין טיבה של החלופה - נקבע בבש"פ 7626/06 פלוני נ' מ"י (טרם פורסם), כי בעבירות אלמ"ב: "החלופה צריכה לספק פיקוח הדוק במיוחד על מנת למנוע כל פגיעה במתלוננת, חלופה שתניח את דעתו של בית המשפט שלא נצפה כל סכון למתלוננת אם ישוחרר העורר לחלופה כמוצע ...". ענין הצורך בקבלת תסקיר שירות המבחן בטרם ישוחרר משיב/נאשם בעבירת אלמ"ב לחלופת מעצר ר' גם : בש"פ 6012/07 דרסו נ' מ"י; בש"פ 2157/09 פלוני נ מ"י (19.3.09).שחרור ממעצראלימות במשפחהאלימותמעצר