טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים

עפ"י הפסיקה, במקרים המתאימים ניתן לייחס חבות הפיצוי עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לחברת בטוח, גם אם התגלתה בדרך עוולה נוספת, שמקורה ברשלנות רפואית או בטיפול רפואי עקב התאונה. מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא טיפול רפואי לקוי עקב תאונת דרכים: 1. המבקשת, ילידת 1978, נפגעה בתאונת דרכים בתאריך 8.11.97. בקדם משפט ראשון שהתקיים בתיק זה, בתאריך 15.4.99, מונו שני מומחים רפואיים לבדוק את התובעת בתחומים נוירולוגיה ואורטופדיה. חוות הדעת טרם הוגשו לביהמ"ש. בתאריך 7.10.99 הגישה המבקשת-תובעת בקשה לתקון כתב תביעה ולהוסיף בה את העובדה (לטענתה) כי מאז התאונה ועקב התאונה סבלה מהזעת יתר, בין כתוצאה ישירה מהתאונה ובין כתוצאה מהטיפולים והנתוחים שעברה אחרי התאונה. במהלך הדיון טענו הצדדים הן לעצם בקשת תיקון כתב התביעה, ומכיוון שמדובר בעיקר בסוגיה בתחום הרפואה, טענו גם לענין מינוי מומחה רפואי, אם אכן יתוקן כתב התביעה. שתי הסוגיות כרוכות זו בזו ולפיכך תתייחס החלטה זו לשתיהן. טענות המבקשת 2. המבקשת צירפה לתצהירה מסמך רפואי וכן נחקרה חקירה נגדית בביהמ"ש, ואלה עיקרי טענותיה: א. המבקשת נפגעה פגיעה קשה בתאונה, אושפזה וטופלה בבתי חולים במשך כמה חודשים. ב. המבקשת חשה במהלך האשפוזים והטיפולים בהזעת יתר, אולם היתה עסוקה ומרוכזת בבעיות אחרות, חמורות בהרבה, ולכן לא נתנה דעתה מספיק על נושא זה ועל הטיפול בו או רישום תלונותיה בגליונות רפואיים. ג. המבקשת עברה מספר נתוחים עקב התאונה, בין השאר באזור בלוטות ההזעה, ויתכן כי נתוחים אלה גרמו או תרמו להזעת היתר. ד. המבקשת הציגה מסמך רפואי של ד"ר שחור, המהווה קצה ראיה לבעיה זו. ה. עפ"י הפסיקה, במקרים המתאימים ניתן לייחס חבות הפיצוי עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לחברת בטוח, גם אם התגלתה בדרך עוולה נוספת, שמקורה ברשלנות רפואית או בטיפול רפואי עקב התאונה. טענות המשיבות 3. המשיבות מתנגדות לבקשות מהטעמים הבאים: א. מאז התאונה חלפו כמעט שנתיים ואין מסמך רפואי אותנטי כלשהו ובו תלונה של המבקשת על הזעת יתר. ב. אין שום הסבר בתצהיר המבקשת מדוע לא העלתה את טענת הזעת היתר במשך שנתיים. ג. אין בפנינו קצה של ראיה מתאימה למינוי מומחה רפואי, ובוודאי שאין בפנינו קצה קצה של ראיה, להראות קשר סיבתי בין התאונה ובין הזעת היתר, אם קיימת. 4. דין הבקשות להתקבל, וזו מהטעמים הבאים: א. המבקשת נפגעה בתאונה פגיעות הנראות, לכאורה ובשלב זה, כפגיעות ממשיות. היא אושפזה בביה"ח תל השומר במשך למעלה משבועיים, ולאחר מכן אושפזה במשך כשלושה וחצי חודשים בבית החולים לוינשטיין לצרכי שיקום, ובמשך שלושה וחצי חודשים נוספים היתה באשפוז יום בבית חולים לוינשטיין. פגיעות כאלה עלולות לעתים לגרום לבעיות נוספות או בעיות מאוחרות, לפי המקרה האינדיבידואלי. ב. במהלך אשפוזה ואף לאחר מכן, עברה טפולים שונים ומגוונים ונתוחים. עפ"י מסמך רפואי של ד"ר דב שחור, מיום 20.7.99, עברה המבקשת נתוח הקשור לעצב ההזעה, באזור הסמוך לגפה שנפגעה. ג. תיקון כתב תביעה יכול להתבצע בכל שלב ובוודאי בשלב המקדמי בו אנו נמצאים בתיק זה. השאלה הינה האם מדובר בנושא המשמש מחלוקת בין הצדדים וטעון הכרעה. נושא ההזעה לא הובא כלל בכתב התביעה המקורי והועלה ע"י המבקשת רק לאחרונה, אולם לא ניתן בשלב זה לשלול אפשרות כי הוא נובע מהתאונה או מתוצאותיה באופן ישיר או עקיף. בשלב מקדמי זה, גם לא ראוי לחסום את דרכה של המבקשת לנסות ולהוכיח אפשרות כזו. תמוה אמנם כי במשך חודשים ארוכים לא באה בעיית ההזעה לידי בטוי ברישום רפואי כלשהו, אף שהמבקשת נמצאה במעקב רפואי שוטף, אולם שאלה זו יכולה להתברר אף היא רק לאחר שהנושא יכנס כחלק מהתיק ויבורר כראוי ע"י הצדדים. ד. המסמך הרפואי הראשוני של ד"ר שחור יכול להיחשב כראשית ראיה כי בשלב כלשהו אחרי התאונה נמצאה אצל המבקשת בעית הזעה. כל מכלול השאלות הרפואיות הקשורות בפרשיה זו, ובעיקר שאלת הקשר הסיבתי לתאונה, צריך להתברר עם ולאחר מינוי מומחה ע"י ביהמ"ש. ה. קיימת אפשרות כי בעיית ההזעה אינה תוצאה ישירה מחבלה בתאונה, אלא תוצאה עקיפה של הטיפולים או הנתוחים, וגם אז הנושא ראוי לבדיקה ע"י מומחה, שיקבע קשר זה (ראה ע"א 1892/95 אבו סעדה נ' משטרת ישראל, פ"ד נ"א(2) 704). 5. לאור האמור, אני נעתר לשתי הבקשות, ומורה על תיקון כתב התביעה כמבוקש. המשיבות רשאיות להגיש כתב הגנה מתוקן בתוך 21 יום מהיום. כמו-כן, יש מקום למינוי מומחה רפואי מטעם ביהמ"ש שיבדוק האם המבקשת סובלת מהזעת יתר, והאם הדבר קשור לתאונה קשר ישיר או עקיף. המבקשת תשא בהוצאות המומחה הרפואי, ועליה להפקיד בביהמ"ש, לא יאוחר מיום 19.11.99, סכום של 3,000 ש"ח להבטחת שכר המומחה. ב"כ הצדדים ינסו להגיע להסכמה על שם של מומחה המקובל על שניהם. אם לא יצליחו להגיע להסכמה, יגיש כל אחד מהם הודעה לביהמ"ש, ובה שלושה שמות המוצעים על ידו, וזאת לא יאוחר מיום 26.10.99. מינוי המומחה ייכנס לתוקפו ביום 30.11.99, וזאת על מנת לאפשר לצדדים לאסוף חומר רפואי רלבנטי לנושא זה. רפואהתאונת דרכים