טעות בשיקול דעת של עורך דין

על פי הפסיקה לא כל טעות היא בגדר רשלנות. בעניין זה קיימת פסיקה שלפיה אין בכל טעות בשיקול דעת כדי לחייב עורך דין ברשלנות, ועל עורך הדין להפעיל מיומנות סבירה. כך נקבע בעניין זה בפסק הדין שניתן בע"א 37/86 לוי נ' שרמן, פ"ד מד (4) 446, 464: "אמור מעתה - עורך דין חב חובת זהירות והפעלת מיומנות סבירה בטפלו בענייני לקוחו בייעוץ, בייצוג ובכל דרך שהיא...אך עם זאת לא כל כישלון של עורך דין ייתפס כהפרת חובה, שכן, למרות הטלת חובות אלה, שהן רחבות למדיי, מכירים עדיין בכך שלא ניתנה תורת עריכת הדין למלאכי השרת; גם הם עלולים לטעות בשיקול דעתם, טעות זו אין בה כדי לחייב עורך דין ברשלנות". עורך דין