מהימנות עדים

להלן סקירה משפטית בנושא מהימנות עדים בבית משפט: בית המשפט פסק בע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי, פ"ד מח(1) 302 (1993): "נסיון החיים מלמד שנדירים המקרים בהם אין בתום עדות, בייחוד עדות ארוכה, קטע זה או אחר של אי-דיוק, שיכחה או אף הינתקות מתיאור האירועים לאשורם, בדרך כלל שלא מדעת, ולעתים אף מדעת- במיוחד מקום שהמדובר בעדות שנמסרה זמן רב לאחר האירוע עצמו.... סתירה כשלעצמה איננה חייבת להוליך לשלילת דברי העדות אם יש הסבר סביר לסתירה... יש לעולם חשיבות לעקביות תיאוריו של עד. לצורך כך ניתן לפנות גם לנושאים שהם שוליים לסוגיה שבמחלוקת..יחד עם זאת, יש לראות את הדברים בפרופורציה הנכונה מבחינת חשיבותם היחסית במסכת אירועים שלמה...". בבואנו להעריך מהימנות עדים, יש לזכור כי לצד העד השקרן, ניתן למצוא את העד שעיקר גרסתו אמת אך הוא מתבל את דבריו בשקרים או בדברים שלו עצמו אין ידיעה אודותיהם. בית המשפט העליון עמד על כך בד"נ 3081/91 - אחמד מזייר קוזלי ו-4 אח' נ' מדינת ישראל . פ"ד מה(4), 441 : "נסיון החיים והנסיון השיפוטי מלמדים שגם השקרן כולל בדבריו קטעי אמת, וכי גם דובר שעיקרי דבריו אמת מטבל דבריו לפעמים באמירה שאינה אמת, ועל בית המשפט לנסות ולהפריד בין אלו לאלו. הסינון וההפרדה בין חלקים אלה הוא מן המלאכות המקובלות על בית המשפט". בת"א (חיפה) 1130/05 - אבו סבית סאלם ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ-ת"א. תק-מח 2008(2), 1405 נדונה בהרחבה סוגית העד השקרן מזוויות שונות וכב' השופט יצחק עמית הקשה בשאלה מה מביא עד לשקר או לומר דברים לא נכונים? הנושא ראוי למחקר בפני עצמו משיב כב' השופט עמית: "אומר בקצרה כי הסיבות לכך רבות ומגוונות ולא אתיימר למצותן. יש שהעד אינו זוכר וטועה בתשובתו. יש שהעד מבקש לרצות את השואל או להוכיח כי הוא יודע את כל התשובות, ולכן הוא מספר גם על דברים שלא ראה במו עיניו. לעיתים מתערבבים הדברים שראה העד עם דברים ששמע מאחרים במועד מאוחר יותר. לעיתים העד משקר כדי להרחיק ממנו חשד שהוא משקר בדברים אחרים, או כדי להרחיק ממנו חשד שתיאם את עדותו עם אחרים או שמקור ידיעתו הוא מאחרים. לעיתים העד משיב באופן לקוני, מבלי לטרוח להבהיר דבריו. זאת, מאחר שהוא מבקש להסתיר דברים שאינם קשורים לנושא המשפט, לעיתים מתוך חשדנות בסיסית ומתוך מגמה של "לחסוך במידע". יש והעד סר פנים וזעף, בשל החקירה המכבידה עליו או מכעיסה אותו מאחר שמפקפקים ביושרו. קיצורו של דבר - לא כל עד שמשקר או טועה בחלקים מעדותו, יש לקבוע כי אינו דובר אמת בגרסתו המרכזית". דיוןעדיםמהימנות עדים