מעשה פזיזות ורשלנות

מעשה פזיזות ורשלנות בניגוד לסעיף 338(1) לחוק העונשין: "העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה דינו - מאסר שלוש שנים: (1) נוהג רכב או רוכב בדרך ציבורית" הלך הנפש הנדרש לצורך הרשעה בעבירה זו הוא לכל הפחות, וכגבול תחתון רשלנות במידה ניכרת המגיעה לרמה של יצירת סיכון לחיי אדם או לגרימת חבלה לגופו (השווה ע.פ. 385/89 אבנת נ' מדינת ישראל, פד"י מו (1) 12; קדמי על הדין בפלילים 1995, חלק שני, 719-720). פזיזות