בריחה משוטרים לאחר הוראה בכריזה לעצור

בפניי בקשה למעצר עד תום ההליכים לפי סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה מעצרים) תשנ"ו-1996. יחד עם בקשה זו הוגש כנגד המשיב כתב אישום המייחס לו עבירות סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה - עבירה לפי סעיף 332(2) לחוק העונשין, תשל"ז-1977. הכשלת שוטר בשעת מילוי תפקידו - עבירה לפי סעיף 275 לחוק העונשין, תשל"ז-1977. נהיגה בזמן פסילה, עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א-1961. על פי עובדות כתב האישום עולה, כי המשיב נסע בתאריך 6.2.12 סמוך לשעה 12:30 ברכבו בהיותו פסול מלנהוג, תוך שהוא מדבר בטלפון נייד. שוטרים שהבחינו במשיב הורו לו בכריזה לעצור, המשיב פתח בנהיגה מהירה תוך עקיפת רכבים בכביש במהירות גבוהה, תוך שהוא נוסע על שולי הכביש באופן מסוכן, נוסע על אי תנועה, נוסע בניגוד לכיוון התנועה, חוצה צומת באור אדום ובמהלך מנוסתו זו התנגש המשיב בשני רכבים אחרים וגרם להם נזק. המשיב נעצר ומעצרו הוארך ביום 2.4.12 ולאחר מכן הוגש כתב האישום ומכאן הבקשה שבפניי. לטענת ב"כ המבקשת ראיות טובות להוכחת אשמת המשיב הכוללות דו"חות פעולה של שוטרים שביצעו מרדף אחר המשיב במועד האירוע, זיהוי המשיב באמצעות תמונה זמן קצר לאחר המרדף על ידי אחד השוטרים, הרכב בו נהג המשיב התקבל בשכירות מחברת "אוויס" עבור אימו של המשיב כרכב חלופי לרכב המשיב עצמו. במועד האירוע 6.2.12, אחר הצהריים בשעה 17:00 לערך הגישה אמו של המשיב תלונה במשטרה על כך שהרכב נגנב. הרכב נתפס סמוך לאחר האירוע, סמוך למקום האירוע כשיש בו חבלות התואמות החבלות שנגרמו לרכב יונדאי לבן, המשיב עצמו היה בבריחה עד שאותר על ידי השוטרים בשעה שניסה להימלט מהם. ב"כ המשיב חולק על ראיות התביעה בשאלה אחת בלבד והיא שאלת הזיהוי כשלטענתו, הזיהוי פגום ומשקלו שווה לאפס. אין טענת אליבי בשל מעבר הזמן בין יום האירוע ה- 6.2.12 לבין היום בו נתפס והובא להארכת מעצר ביום 2.4.12. לעניין חומר הראיות: דו"ח פעולת השוטר ג'יבלי מיום 6.2.12 בשעה 14:15 בראשית הדו"ח מתאר השוטר נסיעה בכביש 40 צפונית לצומת גנתון, מזוהה רכב שברולט שחור, בתוכו נהג המדבר בטלפון תוך כדי נסיעה. הנהג התבקש לעצור אך הגביר מהירות נסיעתו לכיוון צפון תוך כדי בריחה לעבר השול הימני, חזרה לנתיב הימני, גרם למשאית לבלום בלימת חרום, הרכב שברולט המשיך בנסיעה תוך שהוא גורם לרכבים אחרים להאט נסיעתם, מגיע שוב לנתיב שמאלי, עולה על שול בין שני הנתיבים, ניידת המשטרה עם איתותים דולקים נעשה שימוש במערכת הכריזה המורה לרכב השברולט לעצור ולאחר שהשברולט עלתה על שול שמאלי, פגעה ברכב לבן השברולט המשיכה לרמזור אזור התעשייה הצפוני, נסעה באור אדום לכיוון לוד לרחוב אבא הילל סילבר. לאורך כל הנסיעה היה השוטר בקשר עם צוותים 222 ו- 221 שדיווחו שראו את הרכב התקבל דיווח מהשוטר מוטי על זיהוי הרכב ברחוב חטיבת הראל 3 בלוד ואכן הרכב זוהה על ידי השוטר ג'יבלי, זוהתה מכה במראה ובדופן שמאל. בדו"ח פעולה זה, בעמ' 2 מציין השוטר ג'יבלי, כי בשעה שסימן לרכב השברולט לעצור, בהתחלה, ראה את פניו של הנהג ולאחר מכן בשיתוף פעולה עם גורם מודיעין קיבל את שמו של הנהג לאחר בדיקת מסוף על פי תמונה זיהה את האדם שבתמונה כמי שנהג ברכב ולאחר מכן הלך השוטר ג'יבלי ועוד שני הצוותים 2, 2.1 ו- 2.2.2 לכיוון ביתו של המשיב, שזוהה כמוחמד X ת.ז. X מלוד שלא היה בבית. בנוסף מצוי דו"ח פעולה של השוטר ג'יבלי מיום 3.4.12 בו מתאר כי מייד לאחר בריחת השברולט יזם שיחה עם קמ"ן לוד לצורך בירור לגבי השברולט והיא מוכרת למשטרה, קמ"ן לוד אמר שייתכן ומדובר במוחמד X, קיבל מקמ"ן לוד מס' ת.ז. של X וביקש להוציא תמונה של הבחור כדי לוודא שאכן מדובר באותו אדם. עובדת בשם אלונה צילמה בפלאפון שלה את תמונת החשוד (המשיב), הוא עבר ליוסי משה חי לפלאפון, האחרון הראה לשוטר ג'יבלי את פניו של החשוד בתמונה וג'יבלי זיהה בוודאות כי הבחור המתואר קודם לכן הוא הבחור שבתמונה. עוד מציין באותו מזכר השוטר כי מרגע שראה את פניו של המשיב, בעת האירוע, ועד לרגע שהוצגה בפניו התמונה, חלפו כשש דקות לערך. עוד מציין באותו דו"ח פעולה, כי בימים לאחר האירוע קיבל את מספר הפלאפון של המשיב דרך מרכז מודיעין, השוטר ג'יבלי התקשר אל הפלאפון וענה לו גבר, השוטר ג'יבלי ביקש את מוחמד X והגבר ענה לו "מדבר מי רוצה אותו". מספר הפלאפון 0504441211. בנוסף מצוי זכ"ד של קמ"ן תחנת לוד אלדד פרץ מיום 1.4.12 המאשר כי ביום 5.2.12 דיבר איתו רכז המודיעין על מוחמד X שהוא סוחר בסמים ונוהג בפסילה. למחרת קיבל טלפון מקצין בילוש ימ"ר את"ן לגבי רכב מסוג שברולט שחורה שברחה להם ואז נזכר במה שאמר לו הרכז על שברולט שחורה המושכרת ושייכת למחמד X המכונה "אליהוד". מצוי דו"ח פעולה של השוטר יוסי משה חי ביום 6.2.12, המתאר את האירוע מיום 6.2.12 ובסוף הדו"ח מציין, כי לא זיהה את החשוד בשלבי המרדף אך לאחר זיהוי הנהג על ידי צוות בפיקודו של השוטר אדם ג'יבלי נסע לכתובת הנהג שפרטיו נמסרו ליוסי משה חי, קרי, מוחמד X לרחוב X ת.ז. X וכן מציין בדו"ח כי גם שי מטרי זיהה בוודאות את המשיב כמי שנהג ברכב . המשיב לא אותר באותו יום כנמצא בכתובת זו. מצוי דו"ח השוטר מטרי שי מיום 6.2.11, אף הוא מתאר את השתלשלות האירוע ובסוף הדו"ח מציין כי אותר השברולט שחור מס' 37-494-72, נעול ברחוב חטיבת הראל בלוד, שייך לחברת השכרה אוויס על פי מודיעין שייך למוחמד X ולפי תמונת מסוף שקיבל זוהה על ידי מטרי שי כאיש שנהג ברכב. מצוי דו"ח שכירות שברולט שחורה מ.ר. 37-494-72 מחברת אוויס מיום 31.1.12, יום החזרת המושכר ביום 5.2.12 עד שעה 15:20. שם השוכר הוא X אנשרה אמו של המשיב. מי שחתום על המסמך בכל המקומות הדורשים חתימה הוא המשיב. הפלאפון המצוין בדו"ח השכירות שמספרו הוא הפלאפון של המשיב - 0504441211. דהיינו, קיים קשר הדוק בין המשיב לבין השברולט השחורה שנתפסה כאמור לעיל. מצויה הודעת חשוד מיום 29.3.12 ומשנשאל אם הוא מכיר רכב מסוג שברולט קרוז ענה "לא זכור לי" כשנשאל האם נהג ברכב כזה, ענה כי הוא בחוץ חודשיים לאחר ששוחרר מבית הסוהר, הכחיש שיש לו חבר עם שברולט כזו, הכחיש שנהג בשברולט כזו. משנשאל אם השכיר רכב השיב כי הוא לא יכול להשכיר רכב כי אין לו ויזה. הכחיש את כל האירוע מתואר בפניו שארע ביום 6.2.12. מאשר כי נמצא בפסילה אך מכחיש כי ברח מהשוטרים וכי נהג בפסילה ומשנשאל מה יגיד אם תימצאנה ט.א. שלו ברכב השברולט השיב כי אולי זה הרכב של המשפחה, הוא לא מכיר את סוג הרכב אבל אם תימצאנה ט.א. שלו אז אולי הרכב של המשפחה שלו. מאשר כי במועד החקירה עצרה ניידת וכשראה את הניידת רץ לבית של אחות של אבא שלו, נמלט כי יום קודם היה לו אירוע כשאנשים עצרו והרביצו לו אבל זה היה הבילוש והוא חשב שזה אנשים. וכשנשאל אם יש לו סימנים על הגוף כשעבריינים הרביצו לו אמר לא אבל יש לו הוכחה כי את המכות קיבל מול חברת אוויס. משנשאל אם מישהו ראה השיב המלצרים, ובאותו משפט אומר כי לא קיבל מכות רק השפילו אותו וזה היה בתוך המסעדה. כלומר סותר את עצמו באבל פה ובהרף עין. מצויה הודעת אמו של המשיב מיום 1.4.12 המציינת כי יומיים לפני האירוע בפברואר אמר לה המשיב כי הוא לוקח את מפתחות האוטו שברולט שחורה והיא, האימא, אמרה לו שלא יגע כי אין לו רישיון אבל הוא כן לקח את האוטו והחזיר את האוטו באותו יום. ביום האירוע עזבה את הבית בחמש בבוקר כשנסעה לעבודתה וכשנשאלת אם המשיב עשה בלאגן בבית שלה וגנב לה את האוטו אומרת: "אני לא יודעת האמת" (שורה 20, עמ' 2). מאשרת כי "ראתה אותו נוהג בשברולט" (שורה 31 עמ' 2). בהודעה המשיב מיום 3.4.12 המשיב מאשר כי נמצא בפסילת רישיון למשך 3 חודשים מיום שחרורו מהכלא 16.1.12 מאז שהשתחרר לא נהג באף רכב (שורה 17 עמ' 2). משנשאל אם קיבל רכב חלופי משיב: "אני זוכר שהוא היה צריך להביא לי הוא לא נתן נתן לאמא שלי". ובהמשך הרכב שאמא שלו קיבלה הוא: "אוטו גדול יפה צבע שחור". מכחיש כי נהג ברכב בצבע שחור של האימא, מכחיש שנגע ברכב החלופי ואחר כך מאשר שישב ברכב החלופי על יד מושב הנהג ונגע בהגה לבדוק אם ההגה קשה או רך אבל לא נהג ברכב, ומשנשאל מדוע ברח לשוטרים ביום שעצרו אותו, בשונה מהודעתו הקודמת, אומר כי לקחו אותו אנשים, נתנו לו מכות כי הוא חייב להם 11,000 ₪ אך הוא לא יכול להגיד למי הוא חייב כסף. מצויה הודעת המשיב מיום 5.4.12, העד שותק, לא עונה לשאלות שהופנו אליו לגבי טופס השכרת הרכב שברולט שחורה מחברת אוויס לגבי חתימתו על המסמך, לגבי זיהויו על ידי אנשי חברת אוויס כמי שלקח את רכב השברולט השחורה, לגבי זהות חתימותיו על הסכם שכירות עם חברת אוויס לחתימותיו במשטרה . לאחר עיון בכלל הראיות עולה קשר ישיר בין המשיב לשברולט השחורה שהושכרה מחברת אוויס ונצפתה על ידי השוטרים במועד ביצוע העבירה ביום 6.2.12 ונתפסה על ידי השוטרים בתום המרדף בעיר לוד כשהנוהג בה ברח. עוד עולה מחומר הראיות כי המשיב נהג בשברולט השחורה בהיותו בפסילה על פי עדות אמו. כלל הראיות העולה מהתיק, לרבות הזיהוי כפי שהוא נעשה, מביא למסקנה אחת, לכאורה, והיא כי המשיב הוא זה שנהג ברכב השברולט השחורה וביצע את כלל העבירות המיוחסות לו על פי כתב האישום אשר הוגש יחד עם הבקשה למעצר עד תום ההליכים. למשיב עבר פלילי מכביד, הרשעות בעבירות סמים, נהיגה פוחזת, הדחה, הכשלת שוטר, גניבה, איומים, תקיפת שוטר, שבל"ר, החזקת נשק, פריצה, חבלה ברכב וכיוצא באלה. בנוסף 20 הרשעות בתעבורה הכוללות נהיגה בזמן פסילה. עולה כי העבירות אותן ביצע המשיב ואשר קיימות ראיות לכאורה לביצוען על ידו על פי הילכת זאדה, אני מוצאת בעבירות שביצע סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה ציבורי, אלה מקימות עילת מעצר. אני מפנה לבש"פ 770-1-10 בילאל שתיווי נ' מדינת ישראל, כב' השופט דנציגר: "המדיניות השיפוטית הינה כי התנהלותו של אדם המסכן חיי אחרים תוך ניסיון הימלטותו מעידה על כך שנובע ממנו סיכון של ממש לשלום הציבור ולביטחונו ולפיכך קיים אינטרס ציבורי להורות על מעצרו עד תום ההליכים נגדו". זאת ועוד. כפי שעולה מחומר הראיות, השוטרים לא הפסיקו לקרוא למשיב בכריזה לעצור, אלא שהמשיב המשיך בנסיעתו המהירה מתוך רצונו להימלט מהמשטרה עד אשר נפגע רכבו ולא ניתן היה להמשיך בנהיגה הרי שהתנהגות זו מצביעה על מי שמנסה להימלט מאימת הדין, על מי שמפגין חוסר מורא מרשויות החוק ואדם כזה אין ליתן בו אמון. יפים דבריי כב' השופטת ברלינר בבש"פ 9701/06 מדינת ישראל נ' סלים אלסטד: "עצם ההתעלמות מאנשי משטרה שמנסים כברת דרך ארוכה לעצור את המשיב בדרכים חוקיות, מצביעה בפני עצמה על מסוכנות. לא סתם מסוכנות אלא מסוכנות שיש לה השלכה רבתי לעניין האפשרות לבטוח במשיב, כאשר על הפרק עומדת האפשרות לשחרורו בחלופת מעצר. מי שאיננו נרתע משוטר העומד בפניו ומסמן לו פיזית בצורה הברורה ביותר לעצור וכי מדוע יירתע מהוראה ערטילאית של בית המשפט המכתיבה לו תנאים כאלה ואחרים." לאור כל האמור לעיל זה המקרה להורות על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. ולשאלת בחינת אפשרות שחרורו של המשיב לחלופת מעצר, אני מוצאת כי אין אפשרות ליתן אמון במשיב לאור התנהגותו באירוע עצמו, לאור התנהגותו ביום 29.3.12 עובר לתפיסתו, לאור עברו הפלילי אשר סוקר לעיל. דהיינו, אין מקום להורות על שחרור המשיב לחלופת מעצר רעיונית. משכך, אין מקום לבחון כלל חלופת מעצר קונקרטית, גם אין מקום להפנות המשיב לקבלת תסקיר מבחן לצורך בחינה זו. אני מפנה לבש"פ 3163/12 כב' השופט הנדל בעניינו של עלי חריקה נ' מדינת ישראל, שם קבע כב' השופט הנדל כי התסקיר הוא כלי חשוב בהליכי מעצר אך אין חובה להזמינו. הנחיצות תלויה בנסיבות: "אכן, העורר נעדר כל עבר פלילי אך שיקול זה איננו עומד לבדו. במצב בו עולה כי לא תצמח תועלת מהתסקיר - אין להתערב בהחלטת בית משפט שלא להזמין תסקיר" . בעניין בש"פ 3163/12 נוכח מסוכנתו של העורר, על אף עברו הנקי של העורר, אישר בית משפט העליון החלטת בית משפט מחוזי חיפה שלא לקבל תסקיר בעניינו, קל וחומר, בענייננו, שמדובר במשיב הנוהג בפסילה, מבצע עבירות כמתואר בכתב האישום שרק בדרך נס כל שנעשה באותו אירוע הסתיים בלא פגיעה בנפש, תוך ניסיונות בריחה משוטרים, ויש לזכור כי מדובר במשיב בעל עבר פלילי עשיר. סוף דבר, אני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. משטרהשוטר