צו הגנת הצרכן

מה זה צו הגנת הצרכן ? תכליתם של צו הגנת הצרכן והתקנים הנה, בין היתר, לקדם את שמירת בריאות הציבור ובטיחותו, להבטיח תאימות או חלופיות של מוצרים, ולספק מידע להבטחת הגנת הצרכן (ראו לעניין זה סעיף 17(ב)(2) לחוק הגנת הצרכן; סעיף 8(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953). הצהרותיה של המשיבה במסגרת ההסדר המוצע והדיון שנערך ביום 15.9.2013, כי מוצריה יסומנו בהתאם לתקנים הרלוונטיים, מגשימה תכלית זו, וכך גם מוגשמת אחת מתכליותיו של חוק תובענות ייצוגיות שעניינה ב"אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו" (ר' סעיף 1(2) לחוק תובענות ייצוגיות). צרכנותצוויםחוק הגנת הצרכןצו (חקיקה)