פיצוי כספי על פרסום מטעה

סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, קובע כי "לא יעשה עוסק דבר, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה. החוק קובע כי הפרת האיסור, דינה כדין עוולה נזיקית. ##להלן פסק דין בנושא פיצוי כספי על פרסום מטעה:## התובע הגיש תביעה על סך של 1,200 ₪, בגין פרסום מטעה. לטענת התובע, פרסמה הנתבעת, לקראת חג הפסח, מבצע, במסגרתו הציעה לצרכנים קניית מעבד מזון מג'ימיקס, כשלרוכש תינתן הטבה: סט של מסחטת פירות ב-179 ₪, במקום 700 ₪. דף הפרסומת הוגש לבית המשפט. בחלקו העיקרי של עמוד הפרסומת נראה איור של דמות, המורכבת רובה ככולה מפירות וירקות. בתחתית העמוד מוצגים שני מוצרים של הנתבעת. מצד ימין מסחטת מיץ משולבת, ולצידה סט מסחטות, פרי הדר, מיץ נקטרים, מסחטת מיצים לפירות וירקות קשים ופתח רחב במיוחד, ולצידה משמאל, מעבד מזון. מצד שמאל למעבד המזון, בתוך ריבוע קטן נכתב "קנה מעבד מזון מג'ימיקס קבל סט מסחטת מיץ לפירות ירקות קשים ונקטרים רק ב-179 ₪ (במקום 700)". בתחתית העמוד נאמר כי המבצע בכפוף לתקנון. לטענת התובע רכש בעקבות הפרסום מעבד מזון מג'ימיקס. כשקיבל את משלוח "מסחטת הפירות" נדהם התובע לגלות כי מדובר באביזר לסחיטת מיץ, שלו פתח צר, המאפשר הכנסת חלקי פרי בלבד, המיועד להרכבה על גבי מעבד המזון, ולא מסחטת מיץ משולבת, כפי שנראתה במודעת הפרסומת. לטענת התובע אספקת אביזר סחיטה שונה באופן מהותי מהמסחטה שבפרסום, ומנוגדת לפיכך לחוק הגנת הצרכן, ומהווה הטעיה בפרסום. לחיזוק טענתו, לפיה הפרסומת אכן מטעה, צירף התובע מודעת פרסומת מטעם הנתבעת, שפורסמה בשנת 2009, ובה מוצע סט מסחטת מיץ, כשהמכשיר היחיד בתמונה הינו מעבד המזון, כך שאין כל מקום לטעות. לטענת הנתבעת, כלל הפרסום שני מוצרים נפרדים, האחד, מסחטת המיץ המשולבת, והשני מעבד המזון, וכי על פי תנאי המבצע, ההטבה הוענקה ללקוח שבחר לרכוש מעבד מזון, ולא מסחטת מיץ. עוד טענה הנתבעת, בכתב ההגנה, כי התובע יכול היה לקבל מידע אודות המבצע, בחנויות. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה את תקנון המבצע, בה הוצע ללקוח המשתתף במבצע אופציה לרכוש ערכת מסחטת מיצים קשים. בדיון בפני טען התובע כי הוריו רצו מסחטה, ראו את המודעה, והציעו לו לרכוש מעבד מזון, ולקבל מסחטה, ואף נתנו לו 700 ₪ (סכום שסברו שהינו עלות המסחטה, שלא במבצע). לטענת התובע, לא נאמר בהצעה, כי המדובר באביזר, ולכן סבר כי מדובר בסט המסחטה, הנראית במודעה. התובע ביקש ללמוד מהמודעה ת/1, כי המסחטה שנוספה למודעה, עלולה להטעות. לדברי התובע לא הצליח למצוא באתר האינטרנט את התקנון, מחמת הודעת שגיאה במשך מספר ימים. נציג הנתבעת טען בדיון כי המותג מג'ימיקס מציג רק שני מוצרים, מעבד המזון, והמסחטה, ושניהם נמכרים בנפרד. לטענתו קיבל התובע את האביזרים של המסחטה, כך שקיבל אותן פעולות, במכשיר אחד, ולפיכך אין המודעה מטעה. השאלה העיקרית הדרושה הכרעה היא האם פרסום תמונת המסחטה, שאינה משקפת את ההטבה המוצעת, מהווה הטעייה כפי שהיא מוגדרת בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), או שמא, כטענת הנתבעת, אין כל קשר בין הצעת המבצע, לבין המסחטה הנראית במודעה, וכי היה על התובע להבין כי הצעת ה"מבצע" הינה בסה"כ אביזר נוסף במכשיר המג'ימיקס, ולא למסחטה עצמאית. אני סבורה כי מודעת הפרסומת יכולה להיות מובנת בצורה הגיונית, באופן בו הבין אותה התובע, ולפיכך הינה פרסומת מטעה. לטעמי שולבו במודעה מספר אלמנטים, העלולים להטעות את הציבור, ואף הטעו את התובע. את רוב רובו של שטח המודעה תופסת דמות, המאוירת בחלקי פירות וירקות. בתחתית העמוד, מתחת למסחטה, נכתב כי המבצע בתוקף עד יום 15.4.12, וכי הכמות המוקצית הינה 500 יחידות. תמונה זו, והמסחטה בתחתית העמוד, יכולות בנקל להביא למסקנה שעניינו של המבצע הוא במסחטת המיץ המשולבת, לפירות ולירקות. פרשנותה של הנתבעת, לפיה מסחטת המיץ נראית בתמונה, למרות שאין לה כל קשר עם המבצע, הינה פרשנות מתחכמת. לצד המסחטה, כפי שפורט לעיל, נראים שלושה סוגי מסחטות, ואביזר נוסף, בעל פתח רחב במיוחד. ההצעה, לקנות מעבד מזון ולקבל סט מסחטת מיץ לפירות, ירקות קשים ונקטרים, שהינם אותם האביזרים הנראים במודעה, לצד מסחטת המיץ, מחזקים את המסקנה, כי מי שיקנה מעבד מזון, יזכה במסחטת מיץ, הנראית המודעה, במחיר של 179 ₪, במקום ב -700 ₪. לאחר ששמעתי את התובע, נחה דעתי כי הוא קנה את מעבד המזון, מתוך מחשבה, שכללי המבצע יאפשרו לו לרכוש את מסחטת המיץ במחיר של 179 ₪, וכי לתמונה, בה נראתה מסחטת המיץ המשולבת, הייתה השפעה מכרעת על החלטתו לרכוש את מעבד המזון. סע' 2 לחוק הגנת הצרכן, קובע כי "לא יעשה עוסק דבר, במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה - העלול להטעות צרכן בכל עניין מהותי בעסקה. החוק קובע כי הפרת האיסור, דינה כדין עוולה נזיקית. משקבעתי כי הנתבעת פרסמה פרסום מטעה וגרמה נזק לתובע, הריני מעמידה את גובה הנזק, שנגרם לתובע על סך של 1,200 ₪. 700 ₪, ערך המוצר, אותו סבר התובע לקבל עקב המבצע, (למרות שלמעשה ערך המסחטה עצמה, עולה, כפי הנראה על ערך האביזרים, אותם אכן קיבל התובע), ו-500 ₪ פיצוי בגין עגמת נפש וטרחה. לאור כל האמור, ולאור העובדה כי לולא טעה התובע, לא היה רוכש את מעבד המזון, הריני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך 1,200 ₪, וזאת בתוך 30 יום, שאם לא כן - יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. כמו כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך 400 ₪ הוצאות, וזאת בתוך 30 יום. ניתן לפנות בבקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. הטעיהפרסוםפיצויים