תביעה בגין קניית שידה

הרקע והצדדים התובעת רכשה מהנתבעת ביום 09.09.11 שידה ומראה, ושילמה עבורם 5,000 ₪. לטענת התובעת, השידה הגיעה כשאינה תואמת את ההזמנה, מאחר והיתה בגימור מבריק ולא חצי מט, וכן בשל כך שהמגירות בה היו עם טריקה רגילה ולא טריקה שקטה. כמו כן טענה התובעת, כי המראה פגומה וכי יש גם פגמים ברגלי השידה. לטענת התובעת, היא פנתה אל נציגת הנתבעת אשר ערכה את ההזמנה וזו מסרה לתובעת כי תפנה למפעל על מנת לתקן את הליקוי ולספק לה את הריהוט בהתאם להזמנתה. התובעת טענה כי נציג המפעל הגיע לביתה ואישר כי הריהוט שסופק אינו תואם את ההזמנה, הן מבחינת הגימור והצבע, הן מבחינת הטריקה והן בשל ליקוי בצבע של המראה. התובעת דורשת פיצוי על סך 5,000 "ח בגין נזקיה הישירים, וביניהן, תשלום בעד הריהוט הפגום, הפסד ימי עבודה, עוגמת נפש וכן הוצאות משפט. 3. הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי השידה שהוזמנה הוכנה בהזמנה אישית בהתאם לדרישות התובעת, וכי בהזמנה מתאריך 20.12.11 לא צוין כי מדובר בהזמנה אשר נעשית כתיקון להזמנה הראשונית בשל התגלות הליקויים. לכן ככל שהתובעת מבקשת לקבלת שידה חדשה, עליה לשלם עבורה. עמדת הנתבעת היא כי אין כל ליקוי בשידה שסופקה ואין כל בסיס לתביעה. 4. בדיון שנערך בפני העידה התובעת כי היא ביצעה הזמנה בהתאם לשידה שהיתה בתצוגה, והגישה תמונות להמחשת הנזקים שיש לטענתה בריהוט (ת/1). מלבד התובעת העידה בדיון גם אמה, אשר נכחה בעת ההזמנה הראשונית, וכן נציג הנתבעת. נציג הנתבעת טען בפניי כי בהזמנה הראשונית לא הזמינה התובעת שידה הכולל מגירות עם טריקה שקטה. דיון והכרעה 5.    לאחר שהתרשמתי מטענות הצדדים, ראיותיהם, התנהלותם במהלך הדיון ומכלול נסיבות העניין, יש לדעתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.       ראשית, התרשמתי מעדותן של התובעת ואמה, והן היו מהימנות עלי. עדותה של העדה (האם) היתה עקבית ותמכה באופן מלא בעדות התובעת שהושמעה שעה שהעדה המתינה מחוץ לאולם. שתיהן הבהירו כי הבקשה לטריקה שקטה היתה ברורה ובידיעת המוכרת. ניכר היה כי האם זוכרת היטב את הפרטים, ניהלה הרבה מהשיחות עם מוכרת הנתבעת והיתה מעורה מאד בפרטי העניין. התובעת ואמה אישרו שתיהן את הערת הנתבעת, כי הרישום בשולי השרטוט שהיה מצורף להזמנת השידה נעשה על ידי המוכרת לאחר האספקה, והיה במתן אישור זה כדי תמיכה נוספת בהגינות עדותן. שנית, התובעת העידה כי הזמינה שידה שבה מגירות בעלות "טריקה שקטה", כפי שראתה בשידה הנמצאת בתצוגה. האם חזרה על דברים אלה בעדותה. נציג הנתבעת אישר כי בתצוגה אכן נמצאת שידה כזו בעלת "טריקה שקטה", ובכך אני מוצאת תמיכה בגרסת התובעת. שלישית, תוספת ההערה בכתב יד המוכרת לאחר האספקה (לכאורה בשל הצורך לבצע את הבירור עם המפעל) אינה הגיונית אלא אם סברה המוכרת כי הדבר היה חלק מההזמנה המקורית.  ככל שהדרישה שהיתה מועלית בשלב מאוחר ורק לאחר קבלת המוצר, ולא היתה חלק מהבקשות המקוריות שהיו אמורות להיכלל בהזמנה, לא סביר כי היא תירשם על ידי המוכרת בשולי השרטוט שהיה חלק מאותה הזמנה, אלא לכל היותר במסמך פניה נפרד. רביעית, המוכרת לא הוזמנה להעיד מטעם הנתבעת, למרות שהיא עובדת הנתבעת ולפיכך לא היתה מבחינת הנתבעת מניעה מהעדתה. אמנם, ההערה המקורית כי הרישום בשולי השרטוט נעשה בשלב מאוחר יותר התקבל ואושר על ידי התובעת כך שלא היה הכרח בעדות זו על מנת להכריע בדיון, אם עם זאת, הימנעות הנתבעת מהבאת עדותה של המוכרת יוצרת הנחה לרעת הנתבעת [ר', למשל, ע"א 641/87 קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ, פד"י מד1) 239 , 245, וכן  ע"א 240/77 שלמה כרמל בע"מ נ' פרפורי ושות' בע"מ, פ"ד לד (1) .[(701 חמישית, הנתבעת טענה כי השרטוט החדש שנעשה היה מבחינת הנתבעת הזמנה חדשה ושונה מהקודמת, ובגינה היה על התובעת לשלם עבור השידה החלופית שהזמינה. אינני מקבלת טיעון זה, משתי סיבות אלה: לא נפתחה הזמנה פורמלית חדשה בגין השרטוט ומספר ההזמנה שנרשם על גבי השרטוט החדש הוא אותו מספר של ההזמנה המקורית. באם היה מדובר בהזמנה חדשה ושונה - אין הגיון בכך שלא נפתחה הזמנה פורמלית, עם טופס הזמנה, קביעת מחיר ומספר הזמנה חדש. בנוסף, בנסיבות המקרה כאשר התובעת הבהירה לנתבעת כבר למחרת אספקת השידה כי המוצר שסופק אינו תואם את הזמנתה, לא סביר כי תפנה ותבצע הזמנה חדשה, הכרוכה בתשלום נוסף על מנת לקבל מוצר שני. סבירה יותר גרסת התובעת כי השרטוט החדש נועד כדי לבצע מחדש את ההזמנה הקודמת, וכי אספקת השידה המתוקנת היתה במקום הקודמת שסופקה שלא בהתאמה להזמנה. 6.      למעט טענות נציג הנתבעת כי שידה זהה עם טריקה שקטה היתה עולה כ- 1,200 ₪ מעבר לסכום שנדרש מהתבעת, לא הובאה כל ראיה לכך. התובעת והאם שתיהן ציינו כי המחיר שנדרש בסך 5,000 ₪ כלל טריקה שקטה של המגירות. לא ראיתי מקום להעדיף גירסה אחת על פני רעותה, ולפיכך אינני מייחסת כל משמעות לטענות בעניין זה. 7.      לאור האמור לעיל, אני קובעת כי השידה סופקה כאשר אינה תואמת את פרטי ההזמנה שבוצעה. נציג הנתבעת הבהיר בדיון כי במידה ובית המשפט יקבע כי הובטח לתובעת שהשידה תהיה עם מגירות שקטות - לא ניתן לתקן את המוצר ואי אפשר לשנות את סוג הטריקה. לאחר שניתנה לנתבעת אפשרות לתקן את אי ההתאמה (תיקון שניתן לעשות בביצוע חוזר של השידה, כפי שטוענת התובעת שהובטח לה) והיא החליטה שלא לעשות כן, זכאית התובעת לבטל את העסקה ולקבל השבה של כל התמורה ששולמה. 8.     לאור קביעתי זו, אין עוד צורך בהכרעה בטענות התובעת לגבי פגמים במוצר. הנזקים 9.    באשר לסכום הפיצוי, התובעת הוכיחה סכום נזק בסך 5,000 ₪ עלות השידה.  אינני מקבלת את העתירה לפיצוי בגין נזק לא ממוני כדוגמת טרדה או עוגמת נפש. בתביעה דנן אין מקום לפסיקת פיצוי נפרד בגין נזק זה. בקביעת הוצאות המשפט של התובע להלן, נשקלו טענותיו לעניין עוגמת הנפש. יתרת סכום התביעה בגין אובדן ימי עבודה - נדחית, מחוסר הוכחה. סוף דבר 10.   לאור קבלת התביעה, ובשים לב למכלול טענות התובעת כפי שנטענו בכתב התביעה, ולעובדה שגם האם התייצבה לדיון והעידה, ואחרי ששקלתי את הוצאות המשפט הראויות במקרה זה, אני קובעת כי בנסיבות העניין, יעמוד הפיצוי המלא לתשלום הכולל נכון ליום מתן פסק הדין בסך של 6,000 ₪.    סכום זה ישולם בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין אצל הנתבעת, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. 11. בצד הפיצוי, אני קובעת את חובת ההשבה של התובעת. לאחר ביצוע התשלום כפי שנקבע, על ידי הנתבעת, היא תהיה רשאית לקבל לידיה את השידה מהתובעת. איסוף השידה על ידי הנתבעת יהיה על חשבונה וללא עלות מצד התובעת, לאחר תיאום מוקדם עם התובעת ובמועד שתהיה בביתה. הגשת בקשת רשות ערעור  לבית המשפט המחוזי בלוד בתוך 15 ימים.רהיטים (תביעות)