תאונת דרכים בכביש 22

1. שתי תביעות שהדיון בהן אוחד, שהוגשו בגין תאונת דרכים שארעה בערבו של יום, בתאריך 4.6.12 בכביש 22 בואכה חיפה. תרזה (להלן: "תרזה") תבעה את יונס קיראם ואת יונס מוהנס (שהוספתו כנתבע נתבקשה במהלך הדיון) וכן את ויקטור (להלן: "ויקטור"), בגדרי ת"ק 53363-07-12. ויקטור תבע את קיראם (להלן: "קיראם") ואת מוהנס (להלן: "מוהנס"), בגדרי ת"ק 9341-08-12. 2. עסקינן בתאונה אשר נהוג לכנותה "תאונת שרשרת". רכבה של תרזה היה הרכב הראשון בשרשרת, מאחוריה רכבו של ויקטור ומאחוריו משאית השייכת לקיראם נהוגה ע"י מוהנס (להלן: "המשאית"). 3. לטענת תרזה - רכבה נפגע מרכבו של ויקטור אשר נהדף לעברו ע"י המשאית. התאונה אירעה במהלך נסיעה איטית בהיות הרכבים מצויים ב"פקק תנועה" ובהיותם נוסעים מחוצות המפרץ לכיוון חיפה. לרכבה נגרמו נזקים מסוימים, אך על מנת לחסוך בעלויות לא פנתה תרזה לשמאי על מנת שיאמוד את נזקי רכבה. תרזה צירפה לכתב התביעה בין היתר חשבונית מוסך אליו פנתה לתיקון הנזקים. 4. לטענת ויקטור - המשאית פגעה ברכבו והדפה את רכבו לעבר רכבה של תרזה. לרכבו נגרמו נזקים כמפורט בחוות דעת השמאי אשר צורפה לכתב התביעה שהגיש. הן תרזה והן ויקטור ציינו בכתבי התביעה כי נהג המשאית סירב לשתף פעולה, ולא מסר את פרטיו האישיים, הגם שהציג את פוליסת הביטוח של המשאית. 5. לטענת קיראם ומוהנס - נהג מוהנס במשאית. על פי הטענה, המשאית כלל לא הדפה את רכבו של ויקטור. המשאית נסעה בכביש המוביל מ'לב המפרץ' ל'חוף שמן' וביציאה לכיוון הנתיב המוביל ל'חוף שמן' אכן היה "פקק תנועה" שנגרם עקב תאונה אחרת. המשאית השתלבה בתנועה ועברה מנתיב לנתיב במהירות אפסית. לאחר ההשתלבות שמע מוהנס רעש של שבירת זכוכית ונעצר מיד. או אז ראה שהמשאית פגעה ברכבו של ויקטור אשר היה מצוי ב"שטח מת". להפתעתו יצאה תרזה מרכבה וטענה שרכבו של ויקטור פגע ברכבה הגם שהרכב של ויקטור היה מרוחק מרכבה. מוהנס לא הבחין בנזק כלשהו בחלק הקדמי של רכבו של ויקטור ואף לא בנזק בחלק האחורי של רכבה של תרזה. ככל שנגרם לרכבה נזק הרי הוא תוצאה של אי שמירת מרחק מצדו של ויקטור. המשאית נותרה "דבוקה" לרכבו של ויקטור ואין סבירות בטענה כי רכבו נהדף. מוהנס שיתף פעולה, הציג רישיון רכב ופוליסת ביטוח. עוד לטענתם, אין תיעוד מצולם של הנזק ברכבה של תרזה ואף לא חוות דעת שמאי. כן נטען, כי מספר רכבו של ויקטור כפי שצוין בכתב התביעה הוא שגוי ולתרזה כלל לא היה רישיון נהיגה תקף. מכל מקום סבורים קיראם ומוהנס, כי אין לחייבם לפצות את תרזה כלל. אף אין להטיל עליהם את חובת הפיצוי לויקטור במלוא נזקיו הנטענים כי אם בשל שבירת פנס אחורי אחד בלבד. 6. בדיון שהתקיים בפני התייצבו והעידו תרזה, ויקטור (שלווה בבתו מפאת קשיי שפה) ומוהנס. קיראם בעלת המשאית לא מצאה לנכון להתייצב וייפתה את כוחו של מוהנס, נהג המשאית, לייצג אותה. עם תום שמיעת העדויות, לשאלת בית המשפט, בקשו תרזה וויקטור לצרף את מוהנס כנתבע נוסף ויש לקבל את בקשתם. 7. תרזה העידה, כי חשה בפגיעת רכבו של ויקטור. עת יצאה מרכבה הבחינה ברכבו של ויקטור צמוד לרכבה ובמשאית צמודה לרכבו של ויקטור. לדבריה טען מוהנס כי נוכח גובה המשאית וקומתו הנמוכה ביותר של רכבו של ויקטור, לא יכול היה להבחין ברכבו של ויקטור. כן אמרה כי אומנם מוהנס לא מסר את כל פרטיו האישיים אך שיתף פעולה ועזר לשניים. אשר לנזקי רכבה הסבירה, כי אכן לא הבחינה בנזק יוצא דופן אך עם הגעת הרכב למוסך הוברר שקיימים נזקים נוספים בהם לא הבחינה, לפיכך שילמה עבור תיקונם. אין לדידה בסיס לטענה כי אפשר והנזק הוא תוצאה של אירוע אחר ולא של האירוע שבמחלוקת. 8. ויקטור העיד, כי רכבו נסע בנסיעה איטית ביותר עקב פקק התנועה האמור ובהמשך נעמד במרחק של מספר מטרים מאחורי רכבה של תרזה. בהיות רכבו בעצירה מוחלטת חש לפתע כי הרכב נפגע מאחור ונדחף במהירות איטית ביותר לכיוון רכבה של תרזה עד שפגע בו. גם לאחר הפגיעה, המשיכה הדחיפה למרחק קצר נוסף. בדומה לתרזה, סיפר ויקטור, כי מוהנס יצא את המשאית ואמר כי נוכח גובה קידמת המשאית אל מול קומתו הנמוכה של רכבו של ויקטור לא הבחין כלל ברכבו של ויקטור שהיה מלפניו. אף הוא טען, כי מוהנס שיתף פעולה אך לא מסר את פרטיו האישיים למעט מספר טלפון. בשל כך נאלצה בתו, לדבריה, לפנות לתחנת המשטרה ובהמשך למשרד הפנים בטרם הגשת התביעה. 9. מוהנס העיד, כי נהג במשאית בזהירות מרבית ואגב מעבר בין נתיבים והשתלבות בנתיב חש שהמשאית פגעה בחלק האחורי שמאלי של רכבו של ויקטור. בשל הפגיעה נשבר הפנס האחורי שמאלי ברכבו של ויקטור ולא נגרם כל נזק מעבר לכך. עוד לדבריו היה קיים פער בין רכבו של ויקטור לרכבה של תרזה, ומכאן שאין לתלות כל נזק שנגרם לרכבה במשאית. כן טען, כי הנזקים הנטענים בכתבי הטענות אינם סבירים כלל ועיקר נוכח טיב הפגיעה שאירעה ברכבו של ויקטור. 10. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובצרופותיהם, לאחר ששמעתי את דברי המעורבים באירוע והתרשמתי משלושתם באופן בלתי אמצעי, לאחר ששקלתי את כלל טענות הצדדים, סבורני כי תרזה וויקטור הוכיחו את טענותיהם בהתאם לנטל ההוכחה המוטל על כל אחד מהם בהיותו תובע. בנסיבות אלה יש לדחות את התביעה שהגישה תרזה נגד ויקטור. 11. נראה ברורות כי המשאית פגעה ברכבו של ויקטור והדפה אותו, או ליתר דיוק המשיכה ודחפה אותו, עד הגיעו לפגיעה ברכבה של תרזה. דברי ויקטור נשמעו מהימנים ומשכנעים והם משתלבים היטב עם טענתו ועם טענת תרזה לפיה מוהנס אמר לשניהם כי כלל לא הבחין ברכבו של ויקטור עקב הפרש גבהים קיצוני. עוד מקובלת עלי הטענה שנשמעה מפיהם של תרזה וויקטור לפיה עם תום האירוע רכבו של ויקטור היה צמוד (דבוק) לרכבה של תרזה ואילו המשאית היתה צמודה לרכבו של ויקטור. 12. אשר לנזקים הנטענים, הרי אלה נאמדו ברכבו של ויקטור ע"י שמאי ואילו ברכבה של תרזה תוקנו הנזקים בעלות מסוימת במוסך. עיון בחוות דעת השמאי ובחשבונית התיקון מעלה כי הנזקים האמורים הם סבירים בנסיבות האירוע. מוהנס וקיראם לא המציאו כל חוות דעת נגדית המתייחסת לנזקים הנטענים. אין אפוא מקום לקבל את טענת מוהנס בדבר היעדר כל נזק ברכבה של תרזה או "ניפוח" נזק ברכבו של ויקטור, טענה שהועלתה בדיון. אעיר, כי למרות שיתוף הפעולה הראשוני ראוי היה שמוהנס ימסור לתרזה ולויקטור את פרטיו המלאים לרבות מספר תעודת זהות ומספר רישיון הנהיגה וכן ימסור את פרטיה המלאים של קיראם, פעולה שהיתה מונעת משאר הצדדים את הצורך לכתת רגליהם בין משרדים שונים על מנת לאתר את מירב הפרטים הנדרשים. 13. אשר על כן, הנני קובע כי על הנתבעים - קיראם יונס ומוהנס יונס, ביחד ולחוד, לפצות את תרזה ואת ויקטור בגין הנזקים שנגרמו לרכביהם עקב התאונה. קיראם יונס ומוהנס יונס ישלמו לתרזה אלקנתי-זייפרט סכום של 2,034 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום וישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה (29.7.12) ועד התשלום המלא בפועל. קיראם יונס ומוהנס יונס ישלמו לויקטור סושניקוב סכום של 1,646 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום וישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה (6.8.12) ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן ישלמו קיראם יונס ומוהנס יונס, ביחד ולחוד, לתרזה אלקנתי-זייפרט ולויקטור סושניקוב הוצאות משפט בסכום של 500 ₪ לכל אחד. הסכומים ישולמו תוך 30 יום וישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום. תאונת דרכיםכביש