תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

1. בפני תביעה בגין נזקים אשר נגרמו כתוצאה מתאונת דרכים. עסקינן בתאונה אשר ארעה ביום 15.3.11, שעה 09:10 לערך, בחניון המרכז המסחרי רמת פולג, בין הונדה סיוויק, מ.ר. 96-673-59, בבעלות התובע, נהוג בידי אשתו, הגב' עדינה X, לבין רכב הנתבעת, קיה, מ.ר. 10-328-72, נהוג בידי הגב' דנה X, עובדת החברה בעלת הרכב. 2. אליבא לעדות נהגת רכב התובע, היא נכנסה לחניון במטרה להחנות את הרכב. כשזיהתה מקום חניה פנוי עצרה את רכבה כדי להתארגן לכניסה לחניה, בנסיעה לאחור. רכב הנתבעת, נהוג בידי הגב' X, הגיע ונכנס לחניה. היא הסבה את תשומת ליבה שהתכוונה לחנות במקום והגב' החלה לצאת בנסיעה לאחור. עת נסעה לאחור פגעה בדופן ימני אחורי של רכבה. העדה הפנתה לשרטוט שערכה עם בעלה ע"ג ההודעה לחברת הביטוח. בהתאם לשרטוט, רכב הנתבעת פגע עם פינה ימנית אחורית של רכבו בפינה ימנית אחורית של הרכב בו נהגה. מיד לאחר הפגיעה חזרה הגב' X לחניה ממנה יצאה, מענה למסור פרטים וניגשה לקיוסק סמוך. היא הזעיקה טלפונית את בעלה. הנזק ברכבה בדופן ימין אחורי, כפי המתועד בצילום - ת/1. צילומים צבעוניים של הרכב צורפו לכתב התביעה. הבעל, התובע, העיד שהגיע למקום בעקבות שיחת הטלפון ממנה. הוא ביקש פרטים וכל שקיבל את פרטי הפוליסה ואת שמה הפרטי. ואכן, אלו הפרטים שרשומים בטופס ההודעה לביטוח - נ/2. פרטים מלאים אותם מחוייבת הנהגת למסור לא מופיעים בטופס. כל שנרשם בשם הנהג "דנה". השניים העידו שאמנם היו נזקים ישנים בפגוש אחורי, גם בצד השמאלי, אך אלו אינם קשורים לתאונה. הנזק שנגרם בתאונה הינו רק לפינה ימנית אחורית לרבות לתופסני המגן. 3. נהגת רכב הנתבעת אישרה שנהגת רכב התובע הלינה על שתפסה לה את החניה ולכן יצאה בנסיעה לאחור. לדבריה, גם נהגת רכב התובע נסעה לאחור, אותה עת, כדי לאפשר לה לצאת. התאונה ארעה, אליבא לגרסתה, עת שתיהן נסעו עם רכבן לאחור. השרטוט שערכה - נ/1. בהתאם לשרטוט, הפגיעה היתה עם פינה ימנית אחורית של רכבה בפינה שמאלית אחורית רכב התובע. לדבריה, שתיהן יצאו מהרכב. נהגת רכב התובע אמרה שלא נגרם נזק. כעבור 10 - 15 דקות הגיעה לפיצוציה הסמוכה, וטענה ש"דפקה" לה את הרכב. "אמרתי אין בעיה בשביל זה יש ביטוח". את הטופס נ/2 הגישה כדי ללמד שאכן הציגה את הפוליסה. בפועל, כאמור, לא מסרה את פרטיה האישיים כמתחייב עפ"י חוק. טענה שרכב התובע היה "דפוק" מאחור מכל הכיוונים, והציגה צילום של הרכב בו נהגה ולפיו לא נגרם לו כל נזק - נ/3. להזכיר, בהתאם לגרסת התובע והנהגת ברכבו, הפגיעה היתה בין צד ימין אחורי של הרכב בו נהגה לפינה אחורית ימנית של רכבם. הפינה הימנית של רכבה לא צולמה. לדבריה, התובע הגיע אליה בצרחות ואמר לה לראות את הנזק, אך לא הפנה לצד אחורי ימני. דיבר על הטמבון בכללותו. התובע שלל את גרסתה מכל וכל. 4. במחלוקת שבין הצדדים רואה להעדיף את עדויות התובע ואשתו, אשר נהגה ברכבו. השניים הותירו רושם אמין, הגם שערה אני שהינם בעלי אינטרס משותף. נהגת רכב התובע מלכתחילה עצרה את רכבה באופן שיאפשר כניסה לחניה. אפשרות זו נמנעה ממנה כאשר נהגת רכב הנתבעת נכנסה עם חזית רכבה לחניה. כשהבינה שנהגת רכב התובע התכוונה לחנות במקום הסיעה את רכבה לאחור, באופן המתועד בשרטוט שערך התובע ע"ס דברי אשתו ע"ג ההודעה לחברת הביטוח. קרי, בסטיה לכיוון רכבה, במטרה לצאת עם החזית לכיוון ממנו הגיעה. לא היתה כל סיבה על שום מה נהגת רכב התובע תסיע אותה עת את רכבה לאחור, שהרי עמדה במקום המאפשר כניסה לחניה. משכך, מקבלת אני את גרסתה כי הרכב בו נהגה עמד בזמן האימפקט. נהגת רכב הנתבעת שיפשפה עם פינה אחורית ימנית את הפינה האחורית ימנית של רכב התובע, ותימוכין לכך בנזק הטרי, כפי המתועד בצילומי הצבע המצורפים לכתב התביעה. גם אם אקבל את גרסתה שלרכב בו נהגה לא נגרם נזק, עדיין נזק יכל להיגרם מהפגוש השחור, כפי מריחות הצבע על רכב התובע. חזרת נהגת רכב הנתבעת למקום החניה, אי מסירת הפרטים המלאים על ידה, הטענה התמוהה לפיה בתחילה אמרה לה נהגת רכב התובע שלא נגרם נזק (עמ' 2 לפרוט' ש' 26 - 27) אל מול דבריה הסותרים בהמשך לפיהם צעקה עליה אם לא שמה לב ולמה נוסעת כך לאחור, כשהיא הגיבה בשקט ובנועם שיש פוליסה (עמ' 4 ש' 2 - 4), מלמדים כי אינה מקפידה לדייק בלשונה. ככל שנהגת רכב התובע אמרה שלא נגרם נזק מדוע היה צורך בפוליסה ובהחלפת הפרטים?!! 5. נוכח האמור רואה לקבוע שהאחריות לארוע התאונה רובצת במלואה לפתחה של נהגת רכב הנתבעת. 6. הנזקים שנגרמו 2850.12 ₪ בהתאם לחוו"ד השמאי, 2850 ₪ בהתאם לחשבונית, בצירוף 500 ₪ שכ"ט שמאי, ובסה"כ 3350 ₪. 7. אשר על כן, הנתבעת, החברה בה עובדת הנהגת, תשלם לתובע, בעל הרכב שניזוק, סך של 3350 ₪ בצירוף הוצאות בסך 700 ₪, אשר ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום עריכת חוו"ד השמאי ועד לתשלום המלא בפועל. התשלום יעשה במשלוח בדואר רשום לבית התובע תוך 30 יום מיום קבלת פסה"ד. פסה"ד ישלח אל הצדדים. רכב