שריטות ברהיטים לאחר הובלה

עיקרי העובדות וטענות הצדדים ביום 21.5.12 התקשר התובע עם הנתבע בהסכם לביצוע הובלה של תכולת דירתו מכפר אדומים ליישוב גבע בנימין תמורת סכום של 2,200 ₪. הסכם זה כלל גם פירוק והרכבת רהיטים אשר בבית התובע. ביום 30.5.12, הוא המועד אשר נקבע להובלת הרהיטים, הגיע הנתבע לבית התובע בליווי שני עובדים. הנתבע עצמו פירק את הארונות והבטיח כי הם יורכבו באותה צורה. לאחר שתכולת הדירה הגיעה ליישוב גבע בנימין הגיע הנגר מטעם הנתבע והחל בהרכבת הארונות. עם סיום ביצוע עבודות ההרכבה, התגלה נזק בארון חדר השינה (להלן: "הארון החום") הכולל שריטות. הנתבע הסכים כי סכום הנזק יופחת מסכום ההובלה וכי יבצע תיקון צבע לארון. התובע השיב לנתבע כי אין באפשרותו לאמוד את סכום הנזק ושילם לנתבע את מלוא התמורה המוסכמת עבור ההובלה. התובע טוען כי למחרת היום גילו הוא ואשתו כי הארון החום הורכב באופן בלתי תקין אשר יצר לחץ על העץ, באופן שרצפת הארון התפקעה מהלחץ שנוצר בעקבות הרכבה לא תקינה. התוצאה היתה שהארון כולו התעוות, כך שלא ניתן היה לפתוח את דלתות הארון ואת מגירותיו כראוי. עוד התגלה, כי גם הארון בחדר העבודה (להלן: "הארון האפור") לא הורכב באופן תקין באופן שדלתותיו הורכבו בצורה הפוכה וכי על הארון סימני שריטות ומכות. כך גם נפגעו שולחן חדר העבודה, מזנון הסלון, שולחן סלון ורהיטים נוספים. התובע פנה לנתבע וזה הבטיח כי יגיע לביתו על מנת לבדוק את הארונות. הנתבע הגיע וטען כי התובע או מי מטעמו הוא זה ששבר את הארון החום ועיקם אותו. מכאן התביעה, בגדרה דורש התובע לחייב את הנתבע לפצותו בסכום עלות הארון החום בסכום של 4,650 ₪, דמי הובלה לארון חדש שהוזמן בסך של 400 ₪, הרכבה לקויה של הארון האפור בסך של 1,500 ₪ וכן פגיעה ברהיטים נוספים בסכום של 1,500 ₪. הנתבע מצדו טוען כי בגמר ההובלה נתגלתה שריטה קטנה מאוד בארון החום בחדר השינה. הנתבע הציע לתובע פיצוי כספי על כך, אך התובע טען כי הוא מוותר על הפיצוי. הנתבע הודיע לתובע כי ישוב כעבור מס' ימים לבצע תיקוני צבע בארון בעקבות השריטה. למחרת פנה התובע אל הנתבע וטען כי אף הארון האפור בחדר העבודה לא הורכב כראוי. כעבור מספר ימים הגיע הנתבע לביתו של התובע בליווי הנגר שהתקין את הארונות, על מנת לתקנם. כאשר סיים את ביצוע התיקון פנתה לנתבע אשת התובע וטענה שיש בעיה עם הארון בחדר השינה. אז נדהם הנתבע לגלות נזק גדול בעמודה האמצעית במדף התחתון. הנתבע טוען כי נזק זה לא נגרם בעקבות ההובלה, כי אם בשל לחץ כבד שהופעל על המדף התחתון של הארון. דיון והכרעה 7. בדיון שהתקיים בפני העידו התובע, אשת התובע וגיסו של התובע אשר נכח בזמן פירוק הארונות והרכבתם. כן העידו הנתבע והנגר מטעמו אשר הרכיב את הארונות. 8. התובע חזר על גרסתו בכתב התביעה והציג תמונות של הארונות אשר הורכבו בביתו. התובע ציין כי בעת סיום הרכבת הארונות לא בדק את אופן הרכבתם וכי במהלך הלילה נשמעו רעשים ואז בבוקר יום המחרת גילה כי הארון החום לא הורכב כראוי, כי הדלתות והמגירות אינן נפתחות ונסגרות כראוי וכי יש שריטות על הארון. לתמיכת טענתו הציג התובע תמונות המאשרות בבירור את טענותיו. התובע ציין כי הביא מומחה של החברה ממנה רכש את הארון, אשר טען כי הארון לא הורכב כראוי ועל כן פירק את הארון מטעמי בטיחות, על מנת שזה לא יקרוס. כיום שוכב הארון החום בבית התובע כאשר הוא מפורק, ללא שניתן לעשות בו שימוש. אשר לארון האפור, העיד התובע כי זה לא הורכב כראוי, כאשר הדלתות הורכבו באופן הפוך, טענה שנתמכה אף היא בתמונות שהציג התובע. 9. אשת התובע הכחישה בתוקף כי הנזק לארון החום נגרם בעקבות לחץ שהפעילה על המדף התחתון של הארון והעידה כי אין יסוד לטענה כי עמדה בתוך הארון. 10. הנתבע, לעומת זאת, העיד כי עם סיום ההובלה התגלתה "שריטה קטנה" בארון החום, ועל כן הציע לפצות את התובע בסכום כלשהו. לאחר מס' ימים כאשר הגיע לתקן את השריטה, ביקשה ממנו אשת התובעת לבדוק את הארון החום, ואז גילה שהמדף התחתון של הארון רוסק בשל לחץ כבד שהופעל עליו. הנתבע הציע לאשת התובע כי יחליף את המדף, אך היא סרבה. 11. הנגר מטעם הנתבע אשר הרכיב את הארונות העיד כי לאחר הרכבתם היה הארונות תקינים וככל הנראה המדף התחתון בארון נשבר בשל כך שאדם דרך על הארון. 12. עדותו של התובע ואשתו היתה מהימנה עלי ונתמכה בתמונות הארונות אשר צורפו לכתב התביעה ואף הוצגו בדיון. כך, מתמונות אלה עלה בבירור כי שני הארונות הורכבו באופן בלתי תקין. כך, נראה בתמונות כי דלתות ומגירות הארון החום אינן נסגרות, כי קיימים סדקים ושברים בארון וכן קיימות שריטות. טענת התובע כי הנזק שנרם לארון נובע בשל לחץ שהופעל על המדף התחתון של הארון על ידי מי מטעמו של התובע, אינה סבירה ואינה מתקבלת על הדעת. לא יעלה על הדעת שהתובע או אשתו יגרמו נזק מכוון לארון שברשותם ויגרמו לעיוות כולל של כל הארון. כאמור, עדותם של התובע ואשתו כי לא גרמו נזק כלשהו לארון היתה מהימנה עלי ולא מצאתי סיבה לפקפק בה. סביר הרבה יותר כי הנזק אשר נגרם לארון החום הוא בשל הרכבה בלתי תקינה של הארון אשר גרמה לעיוות כולל בארון כולו. 13. שונה היתה התרשמותי מעדותו של הנתבע. בפי הנתבע לא היה הסבר מתקבל על הדעת מדוע דלתות הארון החום ומגירותיו אינן נפתחות כראוי, מדוע יש שריטות רבות על גבי הארון וסדקים שונים, פרט לטענה שהתובע או אשתו הם שגרמו נזק לארון החום, טענה אותה כאמור אני דוחה. 14. כך גם עולה בבירור מהתמונות שהוצגו כי דלת הארון האפור הורכבה בצורה הפוכה, כאשר הנתבע לא נתן הסבר מניח את הדעת להרכבה הלקויה. 15. לאור האמור, אני קובעת כי שני הארונות בבית התובע הורכבו בצורה בלתי תקינה ועל כן על הנתבע לפצותו בגין הנזקים הנובעים מכך. 16.אשר לגובה הנזקים: בהתאם לקבלה שצירף התובע נרכש הארון החום על ידי התובע ביום 1.11.11, היינו כששה חודשים לפני פירוקו והרכבתו מחדש, בסכום של 4,650 ₪. הואיל ומעדותו של התובע והתמונות שהובאו עולה כי הנזק שנגרם לארון החום הוא בלתי הפיך ולמעשה שוכב הארון החום בבית התובע, כשהוא מפורק, כאבן שאין לה הופכין, הרי שעל הנתבע לפצות את התובע במלוא סכום עלות הארון. יצוין כי התובע אף הגיש הצעת מחיר כי עלות ארון זהה עומדת על סך של 4,650 ₪. אשר לסכום הנתבע בגין הובלת הארון, הרי שמדובר בנזק שלא התגבש שכן התובע לא רכש ארון חדש, ואף הסכום הנדרש לא נתמך בקבלות כלשהן, ועל כן אין מקום לחייב את הנתבע לפצות את התובע בסכום זה. 17. אשר לארון האפור, התובע דורש לפצותו בדמי פירוק והרכבה מחדש בסכום של 1,500 ש"ח. כפי שקבעתי, הארון האפור אכן הורכב באופן בלתי תקין. יחד עם זאת, התובע לא צירף אסמכתא לתמיכת טענתו כי עלות פירוק והרכבת הארון מחדש הינה בסך של 1,500 ₪. בנסיבות העניין, אני סבורה כי הסכום הנתבע הוא מופרז ועל כן יש מקום לפסוק על דרך האומדנא פיצוי בגין נזק זה בסכום של 500 ₪. 18. הנזקים לרהיטים אחרים בבית התובע לא הוכחו, ועל כן אין מקום לפסוק פיצוי בגינם. כך גם בנסיבות העניין, איני מוצאת לפסוק פיצוי בגין עוגמת נפש. 19. התוצאה היא שאני מקבלת את התביעה בחלקה ומחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 5,150 ₪ בגין נזקיו. כן יישא הנתבע בהוצאות התובע בסכום של 500 ₪. הסכומים שנפסקו ישולמו בתוך 30 יום. פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין. רהיטים (תביעות)הובלות