חובת ההשגחה על חולה בבית חולים

##חובת ההשגחה על חולים:## ישנם מקרים בהם תתקיים רשלנות רפואית כאשר חולה השוהה בבית חולים לצורך קבלת טיפול רפואי או להשגחה נפגע בזמן שהותו בבית החולים כתוצאה מנפילה או סיבה חיצונית אחרת ונגרמים לו נזקים נוספים מעל מעבר לאלה שבגינם שהה בבית החולים כתוצאה מהיעדר השגחה של הצוות הרפואי. ##היקף חובת ההשגחה על חולים:## בית המשפט קבע בפסיקותיו כי מתקיימת חובת הזהירות בין בית חולים לבין חולה המאושפז בו, ורמת הזהירות עולה כאשר מדובר בחולים מבוגרים או קטינים, כמו כן נקבע כי ישנה חובת זהירות מוגברת המחייבת להשגיח על חולה הנתון להשפעת תרופות אשר יכולות לגרום לחולשה או טשטוש. רפואהבית חוליםתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (בית החולים)השגחה על חולה