מהו חוק זכויות החולה ?

חוק זכויות החולה קובע כי כל אדם הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו בהתאם לכל דין ובהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים, מעת לעת, במערכת הבריאות בישראל, אולם יש לזכור כי בנסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף, הוא זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא כל תנאי, כמו כן אסור למטפל או מוסד רפואי להפלות בין מטופל למטופל מטעמי דת, גזע, מין, לאום, ארץ מוצא, נטייה מינית. מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש וינקטו אמצעם הדרושים כדי להבטיח שתישמר סודיות העניינים המובאים לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם של עובדי מוסד רפואי תוך שמירה על כבודו ועל פרטיותו של המטופל בכל שלבי הטיפול הרפואי שניתן לו . זכויות החולהשאלות משפטיותרפואה