מרכיבי הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית (ראשי הנזק)

מרכיבי הפיצויים בתביעות רשלנות רפואית: ##פיצוי לא ממוני## - פיצוי עבור כאב וסבל בהתאם לשיעור הנכות וחומרת הפגיעה וקיצור תוחלת החיים. ##הפסד שכר בעבר## - הפגיעה בשכר של התובע בעקבות הפגיעה שנגרמה לו עד למועד הגשת התביעה. ##הפסד שכר בעתיד## - מחושב לפי אחוזי הנכות התפקודית, על לפי בסיס שכר התובע לפני קרות הנזק עד לגיל פרישה או באופן של פיצוי גלובאלי , או לפי השכר בממוצע במשק במקרה של קטינים שנפגעו ברשלנות רפואית. ##עזרת הזולת## - פיצוי עבור עזרת הזולת שניתנת לתובע על ידי עובד בשכר או על ידי בני משפחתו, כאשר הנכות מגבילה אותו בביצוע עבודות הבית. ##הוצאות ##- כיסוי ההוצאות הרפואיות לעבר ולעתיד והוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכן התאמת דיור חלופי במקרים של פגיעות קשות. פיצוייםרפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות