חוות דעת פרטית ברשלנות רפואית

##החובה לצרף חוות דעת פרטית לכתב תביעה:## בהתאם להוראות תקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי, יש לצרך לתביעה ברשלנות רפואית חוות דעת של מומחה לעניין ההתרשלות. חוות דעת בתביעת רשלנות רפואית צריכה להיות ערוכה כדין על ידי מומחה בתחום הרלוונטי הקובע במה מתבטאת ההתרשלות, מהם אמצעי הזהירות אותם היה צריך לנקוט ומה לא נעשה חשוב לציין כי טענות והסברים אשר ניתנים על ידי התובע אינם יכולים לבוא במקום חוות דעת שבמומחיות. מומחה מטעם בית המשפט ממונה לעיתים, המומחה יתבקש לחוות את דעתו על הסוגיה של רשלנות רפואית, אולם בתביעות רשלנות רפואית בית המשפט הוא המכריע, איזו חוות דעת, אם בכלל, מקובלת עליו, של התובע או של הנתבע והמינוי של מומחה נייטראלי לא פוטרת את בית המשפט מלהכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי. רפואהתביעות רשלנות רפואיתחוות דעת