התיישנות בתביעות רשלנות רפואית - מתי מתיישנת תביעה ברשלנות רפואית ?

שאלת ההתיישנות ברשלנות רפואית הינה סוגיה מורכבת ונתונה לפרשנות, היות וקיימים מקרים שהרשלנות או הנזק אינם מתגלים באופן מיידי אלא רק לאחר מספר שנים. במרבית המקרים יש התיישנות של התביעה לאחר 7 שנים מיום שניתן הטיפול הרשלני כאשר מדובר בקטין תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18 כלומר עד שהקטין מגיע לגיל 25, אולם במקרים שהנזק. לא מתגלה מיידית יש התיישנות של התביעה לאחר 7 שנים החל מיום גילוי הנזק ובלבד שלא עברו 10 שנים מיום הטיפול מקרים בהם תקופת ההתיישנות יכולה להיות ארוכה יותר: (א) גילוי מאוחר של הנזק . (ב) גילוי מאוחר של הקשר הסיבתי העובדתי בין הנזק לבין האשם של נותן הטיפול הרפואי. (ג) גילוי מאוחר של הנפגע באשר לעצם זכותו לתבוע בעילת רשלנות רפואית. (ד) השגה באיחור של הראיות או המסמכים הרפואיים הנדרשים להוכחת התביעה. (ה) גילוי מאוחר של הזהות של המטפל. רפואהשאלות משפטיותתביעות רשלנות רפואיתרשלנותהתיישנות