רשלנות רפואית - תביעה נגד מרפאה פרטית

חובת ניהול רישום במרפאה: על כל מרפאה לנהל לגבי כל מטופל, רישום הכולל את שמו, פירוט הבדיקות והטיפולים שנעשו, תאריך ביצועם, שם המבצע והממצאים וכן לשמור על הרישום במשך 7 שנים לפחות לאחר הרישום האחרון. במקרה שהיה המטופל קטין, חובה לשמור את הרישום במשך 7 שנים מאז מלאו לו 18 שנים. פעולות רפואיות שניתן לבצע אך ורק בבית חולים רשום: הפעולות הבאות אסורות לביצוע בכל מרפאה: פעולות צינתורי לב וכלי דם מרכזיים ופעולות כירורגיה בהרדמת אזור נרחב בגוף אדם על ידי הזרקת חומר מרדים לתוך נוזל חוט השדרה, או ליד קרומי חוט השדרה או בהרדמה מלאה של גוף אדם, בכל דרך שהיא, הדורשת תמיכה בפעולות הגוף החיוניות. ישנה חובת פיקוח של המדינה על גופים המעניקים טיפול רפואי כגון מרפאות. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות