אי הסכמה מדעת לטיפול רפואי - פגיעה באוטונומיה

במסגרת תביעות רשלנות רפואית, ישנם מקרים בהם רופא לא מסביר לחולה את הסיכונים הכרוכים בניתוח, אי הסבר זה יכול להוות במקרים מסוימים הפרה של חובה חקוקה וביצוע עוולות של פגיעה באוטונומיה ושל תקיפה. בית המשפט הכיר בצורך בקבלת הסכמת מטופל לביצוע טיפול רפואי בו למעט מקרים חריגים שבהם לא ניתן לקבל את הסכמתו,כיום מעוגנת החובה לקבלת הסכמה מדעת של חולה בחוק זכויות החולה (סעיף 13) הסכמה מדעת לטיפול מבוססת על שקלול של חיוניות הטיפול וסיכויי הצלחתו, מצד אחד, עם תדירות הסיבוך האפשרי ומידת חומרתו, מצד אחר. הדרישה לקבלת "הסכמה מדעת" של המטופל מיועדת להגן על זכותו לחירות, לאוטונומיה על גופו ועל זכותו להיות אדון לגורלו, לחייו ולבריאותו. היקף חובת הגילוי היידוע וההסבר משתנה בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסכמה מדעת)פגיעה באוטונומיה