כמה מקבלים על הברחת סמים ממקסיקו ?

כמה מקבלים על הברחת סמים ממקסיקו ? 1. המערערת הורשעה על פי הודאתה בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 וניסיון לייבא סם מסוכן בצוותא חדא, לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג-1973 (להלן: פקודת הסמים). על פי עובדות כתב האישום המתוקן בו הודתה, קשרו המערערת ושני אחרים קשר לייבא ממקסיקו סם מסוכן מסוג קוקאין. על פי כתב האישום שותפיה של המערערת העבירו לה סכום כסף והיא טסה בשליחותם למקסיקו במטרה לרכוש את הסם. בהגיעה למקסיקו לא עלה בידה לרכוש את הסם כמתוכן והיא סבה על עקביה וחזרה ארצה. בגין העבירות שבהן הורשעה, גזר בית משפט קמא על המערערת עונש של 36 חודשי מאסר בפועל, 14 חודשי מאסר על תנאי, למשך 3 שנים, לבל תעבור אחת מן העבירות בהן הורשעה או עבירה מסוג פשע לפי פקודת הסמים, ו- 6 חודשי מאסר על תנאי נוספים, למשך 3 שנים, לבל תעבור עבירת סמים כלשהי. 2. בערעור שהגישה טוענת המערערת כי עקרון אחידות הענישה והתהליך השיקומי שאותו עברה במהלך מאסרה מצדיקים הפחתה בעונשה. תסקיר משלים של שירות המבחן שהוגש לקראת הדיון בערעור מלמד כי המערערת אכן עברה תהליך טיפולי משמעותי בהתמכרותה לסמים בו התמידה תוך לקיחת אחריות על מעשיה ורצון להתגייס לשיקום יחסיה עם שלושת ילדיה שהוצאו מחזקתה. 3. בנסיבותיו המיוחדות והחריגות של המקרה, ולאור המלצתו החיובית של שירות המבחן בתסקיר המשלים המתאר מהלך שיקומי מרשים וחיובי ביותר שאליו נרתמה המערערת, הצענו למשיבה להסכים לקבלת הערעור באופן חלקי על דרך של הפחתה סמלית מעונשה של המערערת על מנת להמריץ ולעודד אותה להתמיד במסלול השיקומי ולעלות על "דרך המלך", והמשיבה הסכימה להצעתנו. אשר על כן, יופחת בשלושה חודשים עונש המאסר בפועל שנגזר על המערערת בבית המשפט קמא ויעמוד על 33 חודשי מאסר בפועל, שימנו מיום מעצרה (18.2.2013). יתר רכיבי גזר דינו של בית משפט קמא יעמדו בעינם. שאלות משפטיותסמיםסחר בסמים