עתירה לבג"ץ של פעיל בארגון החמאס

עתירה לבג"ץ של פעיל בארגון החמאס העותר ממקד את טיעוניו בהתחייבויות שניתנו על ידי המשיבים במסגרתן של שתי עתירות קודמות בעניינו (בג"ץ 995/14 ובג"ץ 3205/14), לפיהן ככל שלא יתווסף חומר מודיעיני חדש בעניינו של העותר לא יוארך מעצרו. לטענת המשיבים העותר הינו פעיל בארגון החמאס המעורב בפעילות בטחונית ומסכן את בטחון האזור. נטען כי נוסח ההתחייבויות שניתנו במסגרת העתירות דנן הוא "נוסח לקוי" ש"אינו נותן באופן ברור מענה מספק להתפתחויות אפשרויות". עוד טוענים המשיבים ש"ההתפתחויות הדרמטיות" וההסלמה במצב הבטחוני בעת האחרונה, מחייבות את הארכת מעצרו המנהלי של העותר. המשיבים מבססים טיעונם על פסק דינו של בית משפט זה בבג"ץ 5092/14 X נ' שופט צבאי משפטאי (31.7.2014) (להלן: עניין X). לאחר ששמענו את טיעוני הצדדים בדיון שהתקיים לפנינו, קיימנו - בהסכמת בא כוח העותר - דיון במעמד צד אחד ובדלתיים סגורות במהלכו הוצג לנו החומר החסוי בעניינו של העותר. בנוסף, קיבלנו סקירה של גורמי הבטחון אודות ההסלמה במצב הבטחוני בתקופה האחרונה וכן הצגנו למשיבים שאלות וקיבלנו תשובותיהם לשאלותינו. אין להקל ראש בהתחייבויות שאותן נתנו המשיבים במסגרת העתירות הקודמות. ואולם, נוכח הנסיבות הביטחוניות החדשות שנוצרו באזור בעת האחרונה, לא ניתן לשלול את טענת המשיבים לפיה נסיבות אלה משליכות באופן ישיר ומהותי על הערכת המסוכנות הנשקפת מהעותר באופן המצדיק הותרתו במעצר מינהלי עד לתום התקופה שבצו (26.9.2014). למותר לציין, כי הדברים מתיישבים עם פסק דינו של בית משפט זה בעניין X. יוער, כפי שנפסק בעניין X, לעניין ההתחייבות שניתנה לעותר כי 1"העותר ממשיך וימשיך לשאת אותה עמו, ובכל שלב עד שישוחרר יהיה צורך לתת לה את המשקל המתאים". בג"ץ (בית המשפט הגבוה לצדק)