בקשה לפסילת שופטת בשל הקשר שבין בעלה לבין עובדי עירייה

בקשה לפסילת שופטת בשל הקשר שבין בעלה לבין עובדי עירייה 1. ערעור על החלטת בית משפט השלום בבית שאן (כבוד השופטת א' דחלה-שרקאוי), מיום 31.8.2014, בת"א 4303-11-13, לפיה נדחתה בקשת המערערים כי בית המשפט יפסול עצמו מלדון בעניינם. 2. המערערים הגישו תביעת נזיקין נגד המשיבים בבית משפט השלום בעפולה. בהעדר הגנה ניתן פסק דין על ידי כבוד השופטת ר' זועבי. המשיבים הגישו בקשה לביטול פסק הדין. השופטת ר' זועבי פסלה עצמה מלדון בבקשה. נקבע, כי התיק יועבר לבית משפט השלום בבית שאן ויידון על ידי כבוד השופטת א' דחלה-שרקאוי. ביום 24.6.2014 התקיים דיון בבקשה לביטול פסק הדין. ביום 13.7.2014 הגישו המערערים בקשה לפסילת השופטת לאור עובדות שהגיעו לידיעתם, לטענתם, לאחר הגשת סיכומי המשיבים. נטען, כי בעלה של השופטת, עורך הדין פאיז שרקאוי, משמש מנהל בפועל של קבוצת הכדורגל מכבי אחי נצרת, וקיימת קרבה יתרה בין מי מהנהלת עיריית נצרת, היא המשיבה 2, לבין עורך הדין פאיז שרקאוי, באופן המעורר חשש ממשי למשוא פנים מצד השופטת כלפי המשיבים, המצדיק את פסילתה. 3. בית המשפט דחה את בקשת הפסלות ביום 31.8.2014. בית המשפט קבע כי אין יסוד לבקשת המערערים וכי כל הטענות שטענו, לרבות אלה שנטענו על ידי בא-כוחם, הן טענות בעלמא ואינן מבוססות. בית המשפט הוסיף כי גם אם קבוצת הכדורגל מכבי אחי נצרת אמורה לקבל תרומה או סיוע מאת עיריית נצרת, אין בכך כדי להביא למשוא פנים מצד בית המשפט כלפי המשיבים. ביום 7.9.2014 דחה בית המשפט את בקשת המערערים לעיון מחדש בבקשת הפסלות. על החלטות השופטת הוגש הערעור שלפניי. 4. ביום 10.9.2014 דחיתי את בקשת המערערים להפסקת המשפט עד להכרעה בערעור דנא וקבעתי כי הערעור יידון לאחר הפקדת העירבון. 5. בערעור חוזרים המערערים על טענתם שלפיה עורך-דין פאיז שרקאוי משמש מנהל בפועל של קבוצת הכדורגל מכבי אחי נצרת, וכי קיימת קרבה יתרה, שאינה עקיפה או מדומה, בין מי מהנהלת עיריית נצרת לבין עורך הדין פאיז שרקאוי. לדברי המערערים, טענה זו לא נסתרה על ידי בית המשפט, והם מפנים למסמכים שצירפו בעניין. לדעת המערערים, סביר להניח כי השופטת ידעה כבר בדיון מיום 24.6.2014 כי בעלה, עורך הדין פאיז שרקאוי, עומד לנסוע יחד עם מר עואני בנא לקטאר כדי לגייס כספים לקבוצת הכדורגל מכבי אחי נצרת, ואף כי יהיה עליה להתייחס למהימנותו של מר עואני בנא בהחלטה שתיתן בבקשה לביטול פסק הדין. לדברי המערערים, עובדות אלה לא היו ידועות להם במועד הדיון האמור. המערערים מוסיפים כי מדובר בשיתוף פעולה הדוק, ממושך ואינטנסיבי לגיוס כספים לקבוצת הכדורגל שבניהולו בפועל של עורך-דין פאיז שרקאוי, על אף שהקבוצה בפירוק, ולכן, לדעתם, מתקיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול ההליך המשפטי. כמו כן, טוענים המערערים כי מראית פני הצדק חייבה את השופטת לפסול עצמה מלדון בהליך דמא. 6. דין הערעור להידחות. המערערים לא הצביעו על כל עילה המצדיקה לפסול את השופטת א' דחלה-שרקאוי מלדון בעניינם. פסילת השופטת בשל הקשר שבין בעלה, המשמש כמנהל קבוצת הכדורגל מכבי אחי נצרת לבין מי מעובדי עיריית נצרת, ומאחר שקבוצת הכדורגל עשויה לקבל תרומה או סיוע מעיריית נצרת, היא צעד מרחיק לכת. יובהר: הסכסוך לגביו מתנהל ההליך העיקרי הוא בין בעלי דין אחרים (אם כי העירייה בין בעלי הדין) ובנושא שונה לגמרי שאין לו כל קשר לקבוצת הכדורגל ולניהולה. לפיכך, יש לדחות את הטענה כי הקשר הלכאורי בין בעלה של השופטת לבין מי מעיריית נצרת, עליו הצביעו המערערים, מצדיק את פסילת של השופטת ולכן בדין נדחתה בקשת הפסלות. בוודאי שלא ניתן לומר כי הקשר האמור בין בעלה של השופטת לבין עיריית נצרת משליך או מייצר קשר כלשהו בין השופטת לבין עיריית נצרת עד כי לא תוכל לשפוט בדין. אף עיתוי הגשת בקשת הפסלות מעורר תהיות. כאמור, במקרה דנא, המערערים לא הצביעו על בסיס כלשהו לחשש אובייקטיבי למשוא פנים לטובת המשיבים מצד בית המשפט. בהתחשב בכך, אין גם מקום לפסול את בית המשפט בשל מראית פני הצדק (השוו: ע"א 6851/13 פלוני נ' פלונית (24.10.2013)). לפיכך, דין הערעור להידחות. כאמור, הערעור נדחה. משלא הוגשה תשובה אין צו להוצאות. שופטיםעובדי עירייהפסלות שופטעירייה